Individuell arbeidsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
544 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205488335

Individuell arbeidsrett

Boken gir en grundig innføring i individuell arbeidsrett.
Pris 669,00

Forfatterne behandler tradisjonelle arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til etablering av arbeidsforholdet, fastleggelse av rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstager samt arbeidsforholdets opphør.

Nytt i denne utgaven er kapitler om diskriminering og HMS.

I tillegg har det blitt gjort en større revisjon av reglene om midlertidig ansettelse, opphør grunnet alder, konkurransebegrensende avtaler, ferie og arbeidstid.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris