Selskapsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
472 sider
7. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529694

Selskapsrett

Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelementer.
Pris 629,00

Bestill vurderingseksemplar

Den fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selskapsretten og andre formuerettslige fag. Boken har egne kapitler om EU-retten og dennes betydning, selskapets økonomiske funksjon, teorier om selskapets formål og om selskapers samfunnsansvar. Syvende utgave er tilpasset studieordningen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er oppdatert med ny lovgivning og rettspraksis. Boken inneholder en komparativ drøftelse av «EUs Publisitetsdirektiv» og aksjelovgivningens regler om representasjonsrett. Boken er også velegnet for andre læresteder som trenger en pedagogisk og engasjerende fremstilling av emnet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
509,00