Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205411258

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder er en bred introduksjonsbok i faget, først og fremst beregnet for høyskoler og universiteter. Boken har i en årrekke vært markedsleder i Norge, og har også vært pensum på høyskoler i Danmark og Sverige.
Pris 569,00

Logistikk er å planlegge, utvikle, samordne, styre og kontrollere varestrømmen i hele dens forløp fram til endelig sluttanvendelse. Logistikk berører derfor både vareeiere og logistikkaktører.

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder er en bred introduksjonsbok i faget, først og fremst beregnet for høyskoler og universiteter. Boken har i en årrekke vært markedsleder i Norge, og har også vært pensum på høyskoler i Danmark og Sverige.

Se også det tilhørende arbeidsheftet til denne boken.

Göran Persson og Helge Virum er henholdsvis professor og tidligere førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. De har begge omfattende erfaring innen undervisning, forskning og rådgivning i logistikk.

Det finnes et arbeidshefte med øvingsoppgaver, diskusjonsoppgaver og regneoppgaver med løsningsforslag som supplement til denne boken.