Driftsregnskap og budsjettering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
432 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205504882

Driftsregnskap og budsjettering

Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
Pris 599,00

Bestill vurderingseksemplar

En stor del av oppgavene har komplette løsningsforslag bak i boken. Det er lagt vekt på at studentene gjennom eksemplene i boken kan relatere fagstoffet til praktiske situasjoner. I denne nye utgaven er spesielt kapitlene om normalkost (kapittel 4) og standardkost (kapittel 5) endret med tanke på en mer trinnvis tilnærming til fagstoffet.

Disse kapitlene er nyskrevet, og oppgavene er tilpasset det nye stoffet. Nye trender innen budsjettering blir presentert i kapittel 8. For øvrig er det lagt mer vekt på bruk av figurer og illustrasjoner i flere kapitler. Hensikten er å forbedre forståelsen for fagstoffet.

Se løsningsforslag

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris