Boktips for en trygg skolestart

Denne uken starter mange barn, ungdommer og lærere på skolen igjen etter ferien. Barn og lærere kommer til skolen med forskjellige erfaringer og fra ulike livssituasjoner. Og skal fungere godt sammen i skolehverdagen. Her har vi samlet noen boktips for en trygg skolestart.

Ingen faktor er viktigere for å oppnå samspill og læring i skolen og ellers i livet enn relasjoner. Elever som opplever mye stress i livet, vil ofte være sosialt usikre. Da er det helt avgjørende at de voksne som jobber i skolen, er bevisst på hvordan man bygger trygge og gode relasjoner med elevene og skaper et trygt læringsmiljø. Visste du for eksempel at det å skrible på et ark, eller forme figurer av plastilina kan få en elev til å konsentrere seg bedre om det læreren sier? Eller at det for noen barn kan være krevende med øyekontakt, og det er lettere å få god kontakt om du setter deg ved siden av eleven istedenfor rett foran?

3 boktips til deg som jobber med barn og unge i skolen

Boken Fra uro til ro beskriver en tilnærming som søker å bidra til at elever som sliter med evnen til å holde ut, være fleksible, håndtere frustrasjon og konflikter, får hjelp fra skolen til å utvikle nye ferdigheter. Målet er å gi de voksne som jobber i skolen veiledning og hjelp til å møte alle elever, også dem med særlig høyt stressnivå og uro, og dem som kommer til skolen med traumatiske erfaringer i sekken.

Hvordan kan du som lærer forstå elevers atferd, som utagering, uro eller sjenanse? I Se eleven innenfra presenteres kunnskap som hjelper deg å forstå hva barns atferd skyldes, og til å se eleven innenfra.

I Hva er greia med meg - og deg, og alle andre? deler forfatteren kunnskap, råd og funfacts om de viktigste sidene ved hvordan vi fungerer. På en lettlest og leken måte får du en innføring i 15 allmenne temaer. Du får også konkrete tips, enten det gjelder kroppspress, utenforskap, samfunnsengasjement, eller hva du skal si dersom kompisen din har det vanskelig.

Les mer om bøkene ved å klikke deg inn nedenfor.

Relaterte artikler