Nyeste utgivelser

Inn i krisen

Vi snakker nok mer om hvordan vi kan komme ut av krisen, enn inn i den. Forsker og psykolog Bergljot Gjelsvik er opptatt av at vi må våge å gå inn i det intense og vanskelige, for at vi skal komme videre. Mange kvier seg for møter med mennesker i suicidal krise og samtalen handler ofte om vurdering av risiko. Hva kan vi gjøre isteden? I en tid hvor tallene på selvmord ikke går ned, på tross av utstrakt forskning og etablerte retningslinjer, reflekterer boken rundt spørsmål som: Hvilke behov har mennesker i krise og selvmordsfare, og hvorfor synes vi det er så vanskelige å møte dem? Hvordan kan helsetjenestene bli bedre til å møte den enkeltes smerte og tilby god hjelp?

Forfatteren har bred erfaring med kriser både fra sitt virke som psykolog og forsker, og fra erfaringer med livet etter en livsforandrende ulykke.

 

Les mer om boka

Nyeste episoder fra Sinnrik

Meld deg på kurs

Aktuelle fagnyheter

Spørsmål? Kontakt oss gjerne

Aina Holmén

Prosjektleder
Psykologi

Kjersti Bergersen

Forlagsredaktør
Psykologi