Sykehuset Innlandet inngår avtale med Gyldendal om diagnoseverktøyet SCID-5-KV

Gyldendal bidrar til å hjelpe helsepersonell innen psykisk helsevern med verktøy for diagnostisering og utredning gjennom forvaltning og kurs i SCID. Sykehuset Innlandet er første helseforetak som har besluttet å bruke SCID-5-KV i utredning av pasientene sine.

– God diagnostikk er en viktig del av pasientsikkerheten i det psykiske helsevernet. Å få en grundig utredning og riktig diagnose er selve grunnlaget for en trygg og virkningsfull behandling, forteller Aina Holmén.

Aina Holmén er prosjektleder for satsningsområdet i Gyldendal Akademisk som omfatter psykometriske tester og kliniske verktøy. Holmén er utdannet psykolog og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 

I disse dager holder hun kurs for Sykehuset Innlandet der i alt 300 behandlere får opplæring i diagnoseverktøyet SCID.

Gyldendal forvalter de norske rettighetene av SCID-5, som eies av APA (American Psychiatric Association). Det betyr at Gyldendal er ansvarlig for den norske oversettelsen, validiteten og kvalitetssikringen; deriblant å holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og utviklingen i bruk av de internasjonale diagnosesystemene. 

– SCID er et kvalitetssikret diagnoseverktøy som er essensielt for å sikre rett diagnose og dermed rett behandling. Det ruster psykologer til å bli bedre på utredning, og bidrar til at pasienter får riktig hjelp raskere, forteller Holmén.

Noen vil kanskje stusse over at et forlag forvalter et diagnostiseringsverktøy som SCID, men det gir mening når man vet at det før florerte av utdaterte piratkopier på universitetene og hos helseforetak, mener Holmén.

– Gyldendal er profesjonelle på både rettighetsforvaltning og kvalitetssikring av innhold. Dette kan vi.

Aina Holmen
"Noen vil kanskje stusse over at et forlag forvalter et diagnostiseringsverktøy som SCID, men det gir mening når man vet at det før florerte av utdaterte piratkopier på universitetene og hos helseforetak."
Aina Holmén, prosjektleder i Gyldendal Akademisk

Sykehuset Innlandet innfører SCID i utredning

Sykehuset Innlandet er det første helseforetaket i Norge som har besluttet å bruke SCID-5 i utredningen av pasientene sine, og som lærer opp samtlige behandlere i bruk av SCID-5-KV. Sammen med Aina Holmén har psykologspesialistene Kirsti Sunde Hansen og Zemir Popovac holdt kurs i diagnoseverktøyet.

Hos kursdeltakerne ved Sykehuset Innlandet er opplevelsen god, det er flere gode faglige diskusjoner og mange er allerede i gang med å bruke den elektroniske versjonen av SCID-5-KV.

– Behandlerne våre forteller om intense og tidvis utfordrende kursdager, men også at de har lært mye og fått et godt grunnlag for å fortsette og lære gjennom bruk i klinikken, sier prosjektleder ved Sykehuset Innlandet, Erlend Høen Laukvik.

– Det er helt sentralt at det vi bruker tid og ressurser på har en direkte effekt for pasientene våre og deres møte med oss. Det er også avgjørende at våre behandlere får påfyll på den kompetansen de trenger for å kunne utvikle seg og gjøre best mulig pasientarbeid. I tilfellet med SCID-5-KV, er godt diagnostisk arbeid både en kjerneoppgave i spesialisthelsetjenesten som våre behandlere gjør mye av, men også viktig for at pasientene skal få god hjelp for sine utfordringer, utdyper Laukvik.

Gyldendals bidrag inn i dette er å forvalte og kvalitetssikre innhold, tilby god opplæring og ivareta rettighetene til opphavspersonene.  

– Jeg synes det er veldig meningsfylt å kunne gi opplæring til helsepersonell i hvordan de bruker dette verktøyet. Det har jo ringvirkninger for både pasienter og pårørende, og bidrar til at flere får det raskt bedre, avslutter Holmén.