Pensumbøker i metode og statistikk

Bestill vurderingseksemplar

Oppgaveskriving og studieteknikk

Kvalitative metoder og vitenskapsteori

Kvantitative metoder og statistikk

Forskning og forskningsmetoder

Har du spørsmål om bøkene? Kontakt oss gjerne

Ida Nissen

Salgs- og markedssjef

Susann Hansen

Markedsansvarlig