Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie er et basisverk i tre bind for bachelorutdanningen i sykepleie, som presenterer grunnleggende kunnskaper i sykepleie.

Bestill gratis vurderingseksemplar

Om serien

Revidert i lys av kompetanseområder og læringsutbytter i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen

Omhandler grunnleggende kunnskaper som er et nødvendig fundament for å oppnå kompetanse som sykepleier

Passer godt som en innføring i faget, men kan også brukes gjennom hele studieløpet

Bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer

Kan benyttes som en forberedelse til praksis, i selve praksisstudiene og som kunnskapskilde i oppgaver

Illustrasjoner, pasienthistorier og oppgaver hjelper studenten til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til et innblikk i rollen som sykepleier

Gratis foreleserbibliotek for deg som underviser

Foreleserbiblioteket består av nedlastbare Powerpoint-filer til hvert kapittel i hvert av bindene. Du står fritt til å bruke de slik du ønsker i din undervisning. 

Slik får du tilgang:

  • Klikk deg inn på lenken nedenfor
  • Oppgi navn og e-postadressen tilknyttet undervisningsstedet ditt
  • Klikk "Agree and continue"
  • Du får nå tilsendt en e-post fra avsenderen "DocSend." Åpne denne og klikk på "Verify email address"
  • Du har nå tilgang!

(Psst! Det kan være lurt å bokmerke lenken, slik at du har den klar til senere).

Gå til foreleserbiblioteket

Sykepleiere På Sykehus Med Ipad

Gratis digitale arbeidsbøker for sykepleierstudenter

Arbeidsbøkene tilhørende Grunnleggende sykepleie-serien består av flervalgsoppgaver, refleksjonsoppgaver og case.

Sykepleierstudenter har gratis tilgang ved innlogging med Feide.

Logg inn

Undersøkelse På Sykehus

Forlagsredaktøren forteller om denne utgaven