Grunnleggende sykepleie 3 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
446 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531093

Grunnleggende sykepleie 3

Pasientfenomener, organisasjon og kompetanseutvikling

Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen.  
Pris 729,00

Bind 3 Pasientfenomener, organisasjon og kompetanseutvikling utdyper sentrale pasientfenomener i sykepleie. Grunnleggende palliasjon er belyst i kapittelet om sykepleie ved livets avslutning. Syke pleierens helsefremmende og pedagogiske funksjon rettet mot styrking av pasientens ressurser vektlegges. Betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling rettet mot helhetlige pasientforløp blir omhandlet. Utfordringer og muligheter forbundet med arbeid i organisasjoner beskrives, og sykepleierens egen kompetanseutvikling blir belyst.

Faginnholdet tar utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet 2019) og bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer. Læreverket passer godt som en innføring i sykepleie og kan brukes gjennom hele studiet. Læreverket kan benyttes som en forberedelse til praksis, i selve praksisstudiene og som kunnskapskilde i oppgaver. Illustrasjoner, pasienthistorier og oppgaver hjelper studenten til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til et innblikk i rollen som sykepleier.

Digitale arbeidsbøker med kontrollspørsmål, flervalgsoppgaver og lydfiler tilhørende boka finner du her.

Foreleserressurser finner du her

Se innholdsfortegnelse:

Inngår i serien: Grunnleggende sykepleie
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
515,00