Grunnleggende sykepleie, bind 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531079

Grunnleggende sykepleie, bind 1

Fag og profesjon

Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen.
Pris 729,00

Bind 1 Fag og profesjon omhandler sykepleierens relasjon til pasienten og sentrale verdier i faget. Ulike kunnskapsformer i sykepleie utdypes, og fagets teoretiske utvikling beskrives. Krav til sykepleiere som er forbundet med teknologi og digitalisering, og krav til pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling omhandles.

Faginnholdet tar utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet 2019) og bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienterfaringer. Læreverket passer godt som en innføring i sykepleie og kan brukes gjennom hele studiet. Læreverket kan benyttes som en forberedelse til praksis, i selve praksisstudiene og som kunnskapskilde i oppgaver. Illustrasjoner, pasienthistorier og oppgaver hjelper studenten til å trekke tråder mellom teori og praksis og bidrar til et innblikk i rollen som sykepleier.

Digitale arbeidsbøker med kontrollspørsmål og flervalgsoppgaver tilhørende boka finner du her.

Foreleserressurser finner du her

Inngår i serien: Grunnleggende sykepleie
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris