Klinisk sykepleie 1 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
576 sider
5. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205483392

Klinisk sykepleie 1

Læreverket Klinisk sykepleie bind 1 og 2 gir deg teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør grunnlaget for sykepleierens handlingsberedskap og handlingskompetanse.
Pris 1019,00

Bestill vurderingseksemplar

Det er lagt vekt på å tydeliggjøre det sykepleiefaglige perspektivet i bøkene ved å framheve hvilke konsekvenser ulike sykdommer og skader har for pasienten. Hvordan opplever pasienten å være syk, hvordan påvirkes de grunnleggende behovene, og hvilke mestringsutfordringer fører sykdommen/skaden med seg? Bøkene gir systematisk kunnskap om datasamling og kliniske vurderinger, om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov og om sykepleierens ansvar og funksjoner i profesjonsutøvelsen.

Kapitlene er like i oppbygning og struktur, noe som gjør det lett å orientere seg i verket. De faglige utfordringene som sykepleieren møter i arbeidet med ulike pasientgrupper, er framhevet. 

Læreverket Klinisk sykepleie er beregnet for bachelorstudiet i sykepleie og som et oppslagsverk for sykepleiere i ulike praksisfelt – i hjemmesykepleien så vel som i kommunale helseinstitusjoner og i sykehus.

Se også: Klinisk sykepleie bind 2. 

Bruker du Klinisk sykepleie i undervisningen? Digitalt støttemateriale til undervisningen finner du HER.

Er du student? Innhold fra digital arbeidsbok finner du HER

Se innholdsfortegnelse: