Explore 3-6 Smart Øving Lærer Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205545656

Explore 3-6 Smart Øving Lærer

Explore Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag.

Pris 0,01*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Engelsk for barnetrinnet
 

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk, der elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.
Explore Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Lærer får blant annet informasjon om elevenes måloppnåelse, hva de strever med og hvor lenge de har jobbet, og kan dermed lettere gi individuell oppfølging og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris