Om læreverket Horisonter

KRLE for ungdomstrinnet

Horisonter er et komplett læreverk i KRLE for ungdomstrinnet, revidert i tråd med LK20. Den nye utgaven er heldigital, med alle de mulighetene dette innebærer.

Horisonter legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor. Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte ut fra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv. Horisonter er inkluderende, men ikke forkynnende, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Les mer


Dette får du i Horisonter

 • Oppdatert og fornyet innhold i henhold til den nye læreplanen
 • Fagstoff samlet for alle tre trinn, noe som understøtter muligheten til å sammenlikne og se større sammenhenger
 • Utforskende oppgaver og interaktivitet
 • Nytt bildemateriale og audiovisuelle ressurser for en rikere og mer variert framstilling
 • Lydstøtte
 • Lærerveiledning

Prøv Horisonter gratis

Temaoversikt

Horisonter er delt inn i fem hovedtemaer:

 • Å undre seg, å tro, å tenke
 • Etisk refleksjon og filosofisk tenkemåte
 • Religioner og livssyn
 • Mange slags bruk av religiøse tradisjoner
 • Utfordringer i en mangfoldig verden

Se full innholdsoversikt  

– KRLE er et fag for å forstå den verden vi lever i

– Målet er å vekke følelser og engasjere elevene til å delta i gode diskusjoner, sier Gunnar Holth, en av forfatterne av Horisonter.

 

Les intervjuet

Læremidler for Horisonter

Forfattere

Gunnar Holth

Gunnar Holth

Gunnar Holth har bred erfaring som lektor i religion og etikk, norsk og flere samfunnsfag. Han har vært leder i Religionslærerforeningen i Norge, og var hovedforfatter av læreverket Horisonter 8–10 (2006–2008). Gunnar er også forfatter på det digitale læreverket Horisonter, Fagrom.

Vegard Nedrelid

Vegard Nedrelid

Vegard Nedrelid er lektor i norsk, religion, samfunnsfag og historie med undervisningserfaring både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Han er lektor ved KG, Kristelig Gymnasium.