Horisonter, læreverket i KRLE for ungdomstrinnet, legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Læreverket er pluralistisk orientert og tar religions- og livssynsmangfoldet i samfunnet vårt på alvor.

Religioner og livssyn blir behandlet på en likeverdig måte ut fra sin egenart, og innfallsvinkelen er objektiv. Horisonter er inkluderende, men ikke forkynnende, og det kastes kritiske sideblikk underveis.

Les mer

Shutterstock 143902402 Preview

Dette får du i Horisonter

 • Oppdatert og fornyet innhold i henhold til den nye læreplanen
 • Fagstoff samlet for alle tre trinn, noe som understøtter muligheten til å sammenlikne og se større sammenhenger
 • Utforskende oppgaver og interaktivitet
 • Nytt bildemateriale og audiovisuelle ressurser for en rikere og mer variert framstilling
 • Lydstøtte
 • Lærerveiledning

Prøv Horisonter gratis

Ipad Horisonter

Temaoversikt

Horisonter er delt inn i fem hovedtemaer:

 • Å undre seg, å tro, å tenke
 • Etisk refleksjon og filosofisk tenkemåte
 • Religioner og livssyn
 • Mange slags bruk av religiøse tradisjoner
 • Utfordringer i en mangfoldig verden

Se full innholdsoversikt  

Gyldendal Teigar Ungdom DSC 2000 Lowres

Trykte og digitale læremidler

Forfattere

Gunnar Holth

Gunnar Holth

Gunnar Holth har bred erfaring som lektor i religion og etikk, norsk og flere samfunnsfag. Han har vært leder i Religionslærerforeningen i Norge, og var hovedforfatter av læreverket Horisonter 8–10 (2006–2008). Gunnar er også forfatter på det digitale læreverket Horisonter, Fagrom.

Vegard Nedrelid

Vegard Nedrelid

Vegard Nedrelid er lektor i norsk, religion, samfunnsfag og historie med undervisningserfaring både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Han er lektor ved KG, Kristelig Gymnasium. Vegard er forfatter på det digitale læreverket Horisonter, Fagrom.