Høstens webinar

Kontekst i ny utgave!

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

LES MER

Kontekst i ny utgave!

Kontekst i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

Et stort utvalg ressurser bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

LES MER

Kontekst i Skolestudio

Læremidler

Presentasjon av læreverket

Kathinka Blichfelt, en av forfatterne bak Kontekst, tar deg gjennom den nye utgaven av læreverket, og viser hvordan Kontekst tar fagfornyelsen på alvor.

Utgivelsesplan

 

Kontekst Basis 

2020

Kontekst Tekster 5

2020

Kontekst Nynorsk 

2020

Kontekst Skolestudio

2020

Gyldendal Detaljer Teigar 1178
Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og som lærerutdanner. Han har gitt ut flere lærebøker for grunnskole og videregående skole. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt er ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der hun veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. Hun lang erfaring fra ungdomsskolen som skoleleder og lærer. Kathinka er forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.  

Therese  Fløtre

Therese Fløtre

Therese Fløtre jobber som rektor på Borgen ungdomsskole i Asker. Hun har lang undervisningserfaring fra norsk, norsk fordypning, samfunnsfag og tysk. Therese har vært spesielt opptatt av arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Forfatter på Kontekst.

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem er utdannet adjunkt med fagene norsk og historie. Han har gitt ut flere læreverk for grunnskolen, og har erfaring som forfatter innen revy og teater. Tor Gunnar har lang undervisningspraksis fra skolen. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.

Åslaug  Huseby

Åslaug Huseby

Åslaug Huseby har mange års erfaring som lærer i ungdomsskolen. Hun jobber ved Vøyenenga skole i Bærum, og underviser i fagene norsk, mat og helse, musikk og sal og scene. Åslaug er forfatter på Kontekst 3. utgave.