Kontekst Oppslag KSP5

Aktive og utforskende elever

Kontekst følger fagfornyelsen og gjør faget motiverende og relevant med et mangfold av tekster, oppgaver og tips: Elevene samarbeider, er kreative og tenker kritisk.

Kontekst Oppslag KSP

Flere veier inn i norskfaget

Kontekst strukturerer faget og gir mulighet til tilpasninger, tverrfaglighet og variasjon: Ta utgangspunkt i tekst, kurs eller oppdrag.

Kontekst Oppslag KSP2

Dybdelæring og helhet

Kontekst legger til rette for dybdelæring og helhet: Kontekst har mange henvisninger på tvers i fagstoffet som viser sammenhenger til rette for å bygge kompetanse gjennom hele treårsløpet.

Utgivelser til LK20

Kontekst Basis 3. utgave I salg 
Kontekst Tekster 5 I salg
Kontekst Nynorsk språk og tekst I salg
Kontekst Lærerens bok I salg
Kontekst Fagrom i Skolestudio I salg
Kontekst Tekster i Skolestudio I salg
Kontekst Ferdigheter Skolestudio 2021

 

Trykte og digitale læremidler

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Kurskalender

Bli bedre kjent med Kontekst

Ny utgave av Kontekst

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

LES MER

Kontekst I Ny Utgave

Kontekst i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Et stort utvalg ressurser bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

LES MER

Kontekst I Skolestudio

Se presentasjon av Kontekst

I Gyldendal Fagtid kan du høre hva forfatterne av Kontekst tenker om norskfaget på 8.–10. trinn, og se hvordan fagfornyelsen er tatt inn i ny utgave av læreverket.  

SE VIDEO

Fagtid Illustrasjonsbilde3

Forfattere

Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og som lærerutdanner. Han har gitt ut flere lærebøker for grunnskole og videregående skole. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt er ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der hun veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. Hun lang erfaring fra ungdomsskolen som skoleleder og lærer. Kathinka er forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.  

Therese  Fløtre

Therese Fløtre

Therese Fløtre jobber som rektor på Borgen ungdomsskole i Asker. Hun har lang undervisningserfaring fra norsk, norsk fordypning, samfunnsfag og tysk. Therese har vært spesielt opptatt av arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Forfatter på Kontekst.

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem er utdannet adjunkt med fagene norsk og historie. Han har gitt ut flere læreverk for grunnskolen, og har erfaring som forfatter innen revy og teater. Tor Gunnar har lang undervisningspraksis fra skolen. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.

Åslaug  Huseby

Åslaug Huseby

Åslaug Huseby har mange års erfaring som lærer i ungdomsskolen. Hun jobber ved Vøyenenga skole i Bærum, og underviser i fagene norsk, mat og helse, musikk og sal og scene. Åslaug er forfatter på Kontekst 3. utgave.