Kroppsøving 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205548916

Kroppsøving 8-10, Fagrom, Skolestudio

Kroppsøving for ungdomstrinnet

Kroppsøving 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 58,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Kroppsøving 8-10 Fagrom er et helt nyutviklet digitalt læreverk. Fagrommet tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold som erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

Fagrommet til kroppsøving er bygd opp av disse temaene: “Utforskning, samspill og kroppsidentitet”, “Bevegelse og kroppslig læring”, “Uteaktivitet og naturferdsel” og “Bevegelsesaktiviteter”. Innholdet legger til rette for at elevene skal oppleve gleden ved å utforske og samarbeide i faget. Læremiddelet tilbyr nyttige ressurser og en felles plattform i arbeidet med faget. Forfattere av kroppsøving 8-10 er Morten C. Rustad, ansatt ved Norges Idrettshøyskole og Ole Robert Vestå, kroppsøvingslærer ved Elvebakken skole i Oslo.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris