Kroppsøvingsfaget i endring

Kroppsøvingsfaget har endret seg en del i de nye læreplanene. Kompetansemålene er vinklet noe annerledes, spesielt ved at idrettslige prestasjoner er byttet ut med kroppslig læring.

Kroppslig læring er noe mer enn fysisk aktivitet, og handler om at elevene også skal reflektere og sette ord på opplevelsene sine med å delta, mestre, møte utfordringer og lære i bevegelse. Innholdet i Kroppsøving 8- 10 har derfor fokus på læringsprosessen til elevene.

Kroppsøving jogge

Faglig innhold

Innholdet er utformet slik at alle elever, uansett forutsetninger og bakgrunn, skal kunne ha mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring og glede i kroppsøvingsfaget. Innholdet bygger på aktuell forskning og erfaringer om teori, undervisning og hvordan elever kan være aktive deltakere i sin egen læring. Innholdet er lettlest og rikt illustrert med både bilder og filmer. 

I lærerveiledningen finner du forslag til periode- og årsplaner, med konkrete undervisningsforslag samt vurderingsforslag med kjennetegn på måloppnåelse.

Would You Rather Productimage

Temaoversikt


Kroppsøving 8-10 er delt i 4 hovedtema som tar for seg de tre kjerneelementene:

  • Bevegelse og kroppslig læring
  • Deltaking og samspill i bevegelsesaktiviteter
  • Uteaktiviteter og naturferdsel
  • Bevegelsesaktiviteter

 

Undervisningstips Grunnskole

Trykte og digitale læremidler

Forfattere