Om kunst og håndverk

for ungdomstrinnet

Kunst og håndverk er et praktisk fag og et fag som er viktig for elevens identitetsutvikling. Gjennom faget skal eleven bli kjent med seg selv og vår kulturarv. De skal lære seg å lese, forstå og bruke det visuelle språket i egen skapende praksis. Gjennom kjennskap til og kunnskap om ulike materialer, skal elevene reflektere rundt bærekraft og utvikle sine evner til å ta bevisste valg som forbruker.

Faglig innhold i Skolestudio

En god støtte i arbeidet med sentrale kompetansemål

Vi ønsker å støtte elevene i arbeidet med kunst og håndverk på ulike måter, uten å gjøre faget for teoretisk og omfattende. I faget vil du finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet:

  • Animasjonsskolen, der elevene enkelt kan lage egne animasjoner.
  • Filmskolen, viser hvordan elevene bør gå fram om de skal lage en film.
  • DIY instruksjonstekster og filmer, som introduserer ulike. håndarbeidsteknikker med fokus på gjenbruk og redesign.
  • Kunsthistorie i korte trekk. Enkel og kortfattet framstilling og gjennom bruk av visuelle eksempler, får elevene en introduksjon til vår historie og vår kulturarv.
  • Summen av dette vil gi elevene en grunnleggende kunnskap som de kan bruke og speile seg mot i eget kreativt arbeid.

 

Læremidler for kunst og håndverk