Ksp 4

I tråd med fagfornyelsen

Maximum 2. utgave har flere aktiviteter, mer problemløsning og utforsking, samt åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel. Elevene undrer seg, de er kreative og oppdager matematikken sammen.

Ksp Nye4

Dybdelæring

Elevene får mulighet til å gå i dybden og se sammenhenger mellom fagområder og tema. Maximum tilbyr en variert matematikkopplæring med vekt på relasjonell forståelse og arbeid med faget innenfor læringsfellesskapet.

Gutt Ipad

Smart Øving

Ved hjelp av adaptivitet gir Maximum Smart Øving mulighet for mengdetrening tilpasset elevens nivå. Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir deg som lærer en kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Maximum?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisens på de digitale læremidlene Smart Bok, Maximum Smart Øving og Maximum Fagrom i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

67C945251243f40835b7a17ba7c1b06f5de4f2f5 800X800

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid 


Kurskalender

Bli bedre kjent med Maximum

Dette er Maximum

Praktisk, utforskende og problemløsende matematikk

I Maximum undrer elevene seg, de er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Les mer

Skolestudio Maximum

Underveisvurdering i Maximum

Forskningen er entydig: Skal vi påvirke elevers læring og prestasjon, så er arbeidet med underveisvurdering en helt nødvendig vei å gå. Uttalelsen kommer fra vurderingsforsker Dylan Williams, og forfatterne av Maximum kunne ikke vært mer enig.

Les mer

JET3841

Maximum Smart Øving

Øving tilpasset hver enkelt elev

Ved hjelp av adaptivitet gir Maximum Smart Øving mulighet for mengdetrening tilpasset elevens nivå. Maximum Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir deg som lærer en kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

Les mer 

Maximum Smart Oving

Utgivelser til LK20

 

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Maximum bøker
Maximum Fagrom i Skolestudio
Maximum Smart Øving
Maximum Regelsamling
Læreveiledning i Skolestudio


Komplett oversikt over utgivelser

67C945251243f40835b7a17ba7c1b06f5de4f2f5 800X800

Forfattere av Maximum

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale  kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn.

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy er emirita i matematikkdidaktikk ved Matematikksenteret. I arbeidet med Maximum jobbet hun som lektor ved Lillestrøm vgs. I 2009 var Ingvill matematikklærer i NRK-dokumenterer «Klasse 10b».

Forfatter av Maximum 1. utgave

Janneke Tangen

Janneke Tangen

Janneke Tangen arbeider som rådgiver for skoleutvikling av realfag for barnehage og skole i Bergen kommune. Hun er tidligere lærer på ungdomstrinnet og har erfaring som høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave

Grete Normann Tofteberg

Grete Normann Tofteberg

Grete Tofteberg er ass. rektor ved Greåker vgs, og har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Grete har holdt kurs for Matematikksenteret og Høgskolen i Østfold, og hatt sentrale verv i LAMIS. I 2006 fikk hun Holmboeprisen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave