Ksp 4

I tråd med fagfornyelsen

Maximum 2. utgave har flere aktiviteter, mer problemløsning og utforsking, samt åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel. Elevene undrer seg, de er kreative og oppdager matematikken sammen.

Ksp Nye4

Dybdelæring

Elevene får mulighet til å gå i dybden og se sammenhenger mellom fagområder og tema. Maximum tilbyr en variert matematikkopplæring med vekt på relasjonell forståelse og arbeid med faget innenfor læringsfellesskapet.

Gutt Ipad

Smart Øving

Ved hjelp av adaptivitet gir Maximum Smart Øving mulighet for mengdetrening tilpasset elevens nivå. Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir deg som lærer en kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

Her kan du se webinaret fra 1. desember

Produkter

Utgivelsesplan

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Maximum bøker 2020 2021 (vår) 2021 (høst)
Maximum Skolestudio 2020 2021 (vinter/vår) 2021 (høst)
Maximum Smart Øving
Maximum Regelsamling
Læreveiledning i Skolestudio 2021 (høst) 2021 (høst)

Skolestudio

Fra skolestart 2020 ble Maximum en del av Skolestudio, et helt nytt digitalt læringsmiljø.

I Maximum Skolestudio finner elever og lærere fagstoffet med ressurser, som filmer, GeoGebra, programmering, konkreter og arbeidsflate. Lærerveiledning og fasit, prøver, filmer, undervisningsopplegg og flere oppgaver til elevene finnes også i Skolestudio.
  

Les mer

Skolestudio2

Bla i boka

Nå kan du bla i et utdrag fra Maximum 8, 2. utgave.


Med Maximum vil du som lærer kunne tilby elevene en variert matematikkopplæring med fokus på relasjonell forståelse.  

Bla i hele Maximum 8 her

Bla I Boka Liten

Smart Øving

Ved hjelp av adaptivitet gir Smart Øving mulighet for mengdetrening tilpasset elevens nivå.

Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir deg som lærer en kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

  

  

Les mer 

Maximum Smart Oeving

Ja takk, jeg ønsker å vurdere Maximum!

Her kan du melde din interesse for vurdering av den nye utgaven av Maximum, tilpasset den nye læreplanen.

Gå til vurderingsskjema 

Vurdere Maximum

Digitale kurs og presentasjoner

Du finner alt du trenger i Gyldendal Fagtid

Skulle du gjerne vært på kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om matematikkfaget på 8.–10. trinn? Eller ønsker du kanskje å vite litt mer om den nye utgaven av Maximum? Her har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i. 

Gå til Fagtid her

Fagtid Illustrasjonsbilde6

Aktuelt

Hold deg oppdatert!

Registrer deg her og motta:

  • informasjon om læreverket Maximum og andre nyheter
  • kursinvitasjoner
  • undervisningsopplegg
  • fagstoff
  • nyheter om fagfornyelsen

Registrer deg her

Hold deg oppdatert!

Maximum i ny utgave til fagfornyelsen

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

  • Tilrettelagt for alle elever
  • Elevene oppdager sammenhengene i faget
  • Samarbeid og utforsking i sentrum
  • Åpne og rike oppgaver
  • Mengdetrening gjennom adaptiv teknologi

 

Om Maximum

Forfattere

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006.

Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn.

Grete Normann Tofteberg

Grete Normann Tofteberg

Grete Tofteberg er ass. rektor ved Greåker vgs, og har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Grete har holdt kurs for Matematikksenteret og Høgskolen i Østfold, og hatt sentrale verv i LAMIS. I 2006 fikk hun Holmboeprisen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy er emirita i matematikkdidaktikk ved Matematikksenteret. I arbeidet med Maximum jobbet hun som lektor ved Lillestrøm vgs. I 2009 var Ingvill matematikklærer i NRK-dokumenterer «Klasse 10b».

Forfatter av Maximum 1. utgave

Janneke Tangen

Janneke Tangen

Janneke Tangen arbeider som rådgiver for skoleutvikling av realfag for barnehage og skole i Bergen kommune. Hun er tidligere lærer på ungdomstrinnet og har erfaring som høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave

Linda Wibecke Tangen Bråthe

Linda Wibecke Tangen Bråthe

Linda Wibecke T. Bråthe jobber for tiden som avdelingsleder i Sandefjord kommune. Hun har tidligere jobbet ti år i ungdomsskolen, og har erfaring fra alle skoleslag. Linda har også jobbet med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk.