Fem grunner til å velge Maximum

Maximum er et komplett læreverk i matematikk for ungdomstrinnet, revidert i tråd med LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Gir elevene mulighet til å undre seg, være kreative og oppdage matematikken sammen

Varierte aktiviteter, med utforskende, rike og åpne oppgaver

Gir lærerne mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner underveis i opplæringen

Innholdsrik gratis digital ressurs som støtter boka

Heldekkende digital versjon av læreverket, med tilhørende adaptivt øveverktøy


Se våre nye pakkeløsninger: 
Les mer om Gyldendal Skolestudio

Pakkeløsning 8-10

Trykte og digitale læremidler


Forslag til produktkombinasjon:
Last ned oversikt i PDF her

Produktkombinasjon Maximum 8-10

Ønsker du å vurdere Maximum?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 

Nyttig lesning

Aktivitetskalender


Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid 

Forfattere av Maximum

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth

Bjørnar Alseth er læremiddelutvikler.

Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har en bred interesse for matematikk, undervisning og elevers læring. Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er medforfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 .

Linda Wibecke Tangen Bråthe

Linda Wibecke Tangen Bråthe

Linda Wibecke Tangen Bråthe jobber som avdelingsleder i Sandefjord kommune. Hun har jobbet ti år i ungdomsskolen, og har erfaring fra alle skoleslag (1.-13. trinn). Linda har også erfaring med skolebasert aksjonsforskning på matematikkdidaktikk.

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy er emirita i matematikkdidaktikk ved Matematikksenteret. I arbeidet med Maximum jobbet hun som lektor ved Lillestrøm vgs. I 2009 var Ingvill matematikklærer i NRK-dokumenterer «Klasse 10b».

Forfatter av Maximum 1. utgave

Janneke Tangen

Janneke Tangen

Janneke Tangen arbeider som rådgiver for skoleutvikling av realfag for barnehage og skole i Bergen kommune. Hun er tidligere lærer på ungdomstrinnet og har erfaring som høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave

Grete Normann Tofteberg

Grete Normann Tofteberg

Grete Tofteberg er ass. rektor ved Greåker vgs, og har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Grete har holdt kurs for Matematikksenteret og Høgskolen i Østfold, og hatt sentrale verv i LAMIS. I 2006 fikk hun Holmboeprisen.

Forfatter av Maximum 1. og 2. utgave