En god skolestart med Refleks

Her finner du som lærer nyttige ressurser for en god skolestart i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet.

Skolestart med Refleks

En God Skolestart Med Refleks

Se våre nye pakkeløsninger: 
Les mer om Gyldendal Skolestudio

Pakkeløsning 1-7

Trykte og digitale læremidler

Forslag til produktkombinasjon:
Last ned oversikt i PDF her

Fem grunner til å velge Refleks

Refleks er et nytt tverrfaglig læreverk i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet, utgitt til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Tverrfaglige temaer som viser sammenhenger i og mellom fagene.

Flotte illustrasjoner og varierte aktiviteter som inviterer til utforsking, samtale og refleksjon.

Aktiviteter og tekster som lett kan differensieres.

Elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund.

Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler.

Ønsker du å vurdere Refleks?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 

Aktivitetskalender

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Nyttig lesning

Se flere saker

Forfattere av Refleks

Oda Bjerknes

Oda Bjerknes

Oda Bjerknes er realfagspedagog i Espira Pi-parken. Hun har bred undervisningserfaring innen praktiske naturfagsaktiviteter for barn. Oda er en engasjert underviser som jobber for å spre naturfaglige tankemåter til barn. Oda jobber også ved Matematikksenteret ved NTNU og deltar også i forskningsprosjekter ved Oslo MET.

Forfatter Refleks naturfag, 1-2.

Synnøve Borge

Synnøve Borge

Synnøve Borge er lektor i pedagogikk, og har undervist i naturfag og uteskole 1. - 7. klasse i Ås i Akershus. Hun er fulltidsforfatter og formidler og skriver fengslende bøker for barn. Synnøve er utdannet forfatter fra Norsk Barnebokinstitutt.

Synnøve Borge skriver om dyr. Hun går tett på og prøver å finne pulsen til det ene individet, gjennom et år eller deler av et liv – som en slags uautorisert biografi. Hun leter etter et språk som ikke stenger for det sansbare i naturen. Målet er få til møter mellom barn og natur gjennom det hun forteller.

Nicklas Almås Fossum

Nicklas Almås Fossum

Nicklas Almås Fossum er lærer på Flatåsen skole i Trondheim. Han har undervist på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Nicklas har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. Han brenner for naturfag og er opptatt av at barn skal få erfaring med kritisk tenkning for å kunne ta gode valg for bærekraftig utvikling.

Maren Klemetsen Grindstad

Maren Klemetsen Grindstad

Maren Grindstad er lektor og astrofysiker fra Universitet i Oslo. Hun jobber med realfagssatsningen Teach First Norway for Oslo kommune, og har erfaring som lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn. Maren har også flere års erfaring som ingeniør innenfor petroleumsteknologi.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7

Stig Hosteland

Stig Hosteland

Stig Hosteland arbeider som lærer på Solholmen skole i Kristiansand. Han studerte samfunnsfag og historie ved Høgskolen i Lillehammer og har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 5-7

Tove Grete Lie

Tove Grete Lie

Tove Grete Lie er førsteamanuensis i samfunnsfag ved lærerutdanningen, NTNU. Har lang erfaring fra lærerutdanning og har skrevet doktorgrad om kritisk tenkning i samfunnsfag. Hun er generelt opptatt av hvordan vi kan undervise samfunnsfag for å utvikle elevenes samfunnsfaglige forståelse og refleksjon.  

Forfatter Refleks samfunnsfag, 1-4

Eirik Lyngvær

Eirik Lyngvær

Eirik Lyngvær er lærer på Flatåsen skole i Trondheim. Han har holdt mange kurs og verksteder for lærere i praktisk og utforskende naturfagsundervisning. Han har også deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. Eirik brenner for naturfag og er opptatt av at elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og virkelighetsnært fag.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7

Jakob Maliks

Jakob Maliks

Jakob Maliks er professor i samfunnsfag på Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han har doktorgrad i historie og har særlig arbeidet med samfunnsfaglige temaer som ytringsfrihet, offentlighet og grunnlov.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 5-7

Erik Mogstad

Erik Mogstad

Erik Mogstad er lektor med mastergrad i naturfagdidaktikk. Han underviser realfag og programmering i ungdomsskolen og jobber med forsking og utviklingsarbeid ved NTNU. Erik holder kurs og verksteder om programmering, og hvordan det kan implementeres i skolen.

Forfatter Refleks 7, naturfag

Aase Marit Tolebråten Sørum Ramton

Aase Marit Tolebråten Sørum Ramton

Aase Marit T. Sørum Ramton er førstelektor i kjemi og naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå. Hun har tidligere også undervist i fysikk og teknologi ved samme utdanning.
Hennes forskningsinteresser er begynneropplæring i naturfag med særlig vekt på estetiske læreprosesser, begrepslæring og bruk av modeller, samt tilpasset undervisning for elever med stort læringspotensial. I tillegg underviser hun i musikk ved Rælingen Kulturskole. Hun har tidligere undervist i videregående skole og arbeidet som forsker i kjemisk industri.
Ramton er utdannet cand. scient. i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo, har praktisk-pedagogisk utdanning med undervisningsfagene naturfag og fysikk fra samme universitet, samt har en mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk fra OsloMet.

Yngve Skjæveland

Yngve Skjæveland

Yngve Skjæveland er professor i samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han er utdannet lærer og har doktorgrad i historie. Yngve har undervist på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning og har forsket på barn sin læring og forståelse av historie.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 1-4

Ingrid Spilde

Ingrid Spilde

Ingrid Spilde er journalist i forskning.no og har i tillegg til å skrive lærebøker skrevet faktaboka «Hvordan verden ble til». Ingrid skriver også for Nysgjerrigper.

Ragnhild Lyngved Staberg

Ragnhild Lyngved Staberg

Ragnhild Lyngved Staberg er naturfaglærer og forsker ved lærerutdanningen på NTNU i Trondheim. Hun har doktorgrad i biologi/biologididaktikk, og er forfatter av lærebøker for lærerstudenter. Hun arbeider med etterutdanning av lærere og utforskende arbeidsmåter i undervisningen.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7