Dette er Smart Vurdering

Et digitalt verktøy for vurdering og oppfølging – på fagets premisser

Digitalt vurderingsverktøy for læreverket Multi. Verktøyet gir læreren umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat, samt oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.


Fordeler med Smart Vurdering:

  • Tidsbesparende for læreren
  • Umiddelbar oversikt over elevens og klassens kompetanse
  • Konkrete forslag til faglig oppfølging av eleven  
  • Godt utgangspunkt for elevsamtale og foreldresamtale
  • Følger elevens utvikling over tid

Digitale læremidler

Smart vurdering i matematikk

Multi Smart Vurdering: Matematikk 1–7

Nå har Multi Smart Vurdering kommet i ny versjon med flere nyttige og etterspurte funksjoner og nytt design.

Helårsprøver er tilgjengelige fra 2. mai til 31. oktober.

Halvårsprøver er tilgjengelige fra 2. januar til 30. april.

Les mer om Multi Smart Vurdering

Smart Vurdering + Conexus Engage

Conexus Engage er et kartleggingsprogram som brukes av svært mange norske kommuner. Hvis din skole har tilgang vil Multi Smart Vurdering sende et kopi av prøveresultatene dit hvor du får oversikt over resultatene, samt rapporter over skole, klassen og enkeltelever.

I Multi Smart Vurdering er dette valgfritt å bruke Conexus Engage ettersom resultater av prøver er nå tilgjengelige fra lærersiden, mens i Salto Smart Vurdering må skolen din ha tilgang til Conexus Engage.

Her finner du mer informasjon om Conexus Engage
Her finner du detaljert brukerveiledning om Conexus Engage​

Viktig informasjon:


Salto Smart Vurdering er avviklet (sommeren 2023).
Dette skyldes nye myndighetskrav, utgått teknologi og at produktet
ikke er i tråd med siste utgaven av Salto.