Nyhet! Revidert utgave av Vivo kommer

Vivo er et læreverk i KRLE for barnetrinnet, utgitt i 2010. Nå er arbeidet med å revidere Vivo tilpasset læreplanen Kunnskapsløftet 2020 godt i gang. Den nye utgaven, Vivo Fagrom, utgis som et heldigitalt læreverk i Skolestudio. I løpet av skoleåret 2023/2024 vil vi publisere innhold på mellomtrinnet i Vivo Fagrom, som vil være tilgjengelig for de som bruker Skolestudio.

Les mer

Trykte og digitale læremidler

Forfattere

Anne Borgersen

Anne Borgersen

Anne Borgersen er utdannet allmennlærer med videreutdanning i litteraturformidling og en mastergrad i religionsdidaktikk. Hun har vært lærer i grunnskolen i 20 år, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet i seks år og er nå seniorrådgiver i avdeling for barnehage og grunnskole i Kunnskapsdepartementet. Anne er medforfatter på danske lærebøker om litteraturformidling og lesestrategier og på Vivo5-7.

Elen Egeland

Elen Egeland

Elen Egeland er nå pensjonert etter 39 års lærerjobb i grunnskolen. Hun har vært med i en skrivegruppe utgått fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. I tillegg til å ha vært KRLE-forfatter for Gyldendal i en årrekke, har hun gitt ut romanen «Så det går deg godt». Elen er medforfatter av Vivo 1–4.

Anne Grete Ingebretsen Husan

Anne Grete Ingebretsen Husan

Anne Grete Ingebretsen Husan er lærer og har arbeidet på barnetrinnet i over tretti år. Hun har kristendom grunnfag og har også bred kunnskap om buddhismen etter å ha bodd i Japan i elleve år. Anne Grete har tidligere skrevet lærebøker i norsk for 1. og 2. trinn, og hun har også vært forfatter av samfunnsfagverket Nye Gaia 1–4. Anne Grete er medforfatter av Vivo 1–4.

Kjerstin C. D. Jacobsen

Kjerstin C. D. Jacobsen

Kjerstin C.D. Jacobsen er adjunkt med opprykk og har videreutdanning i engelsk. Kjerstin har de siste årene engasjert seg i læring på digitale flater, blant annet som d-pedagog. Hun er fortsatt aktiv og har mer enn 15 års erfaring som lærer i barneskolen og har arbeidet som lærer i KRLE på alle trinn. Forfatter på Vivo 1-4.

Ariane B Schjelderup

Ariane Schjelderup er magister i filosofi og jobber med barn på heltid. Hun har skrevet, og vært med forfatter av flere bøker. Hun driver Barne- og Ungdomsfilosofene ANS. Forfatter på Vivo 1-7.