Dette er Maximum

Praktisk, utforskende og problemløsende matematikk

I Maximum undrer elevene seg, de er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Fem grunner til å velge Maximum:

  1. Gir elevene mulighet til å undre seg, være kreative og oppdage matematikken sammen
  2. Varierte aktiviteter, med utforskende, rike og åpne oppgaver
  3. Gir lærerne mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner underveis i opplæringen
  4. Innholdsrik gratis digital ressurs som støtter boka
  5. Heldekkende digital versjon av læreverket

 

Hvilke Maximum-komponenter bør jeg velge?

 

– Gullet i Maximum vil ligge i mulighetene lærerne har for å tilby en variert matematikkopplæring med fokus på relasjonell forståelse. Elevene får muligheter til å arbeide sammen i tverrfaglige prosjekter, de får bruke varierte læringsmetoder i varierte oppgavetyper, sier en av forfatterne av Maximum, Linda Wibecke Tangen Bråthe. 

Maximum har kommet i ny utgave til LK20 og har nå enda flere aktiviteter, mer problemløsning og utforsking, og åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel 

– Vi ønsker å legge til rette for praktisk, utforskende og problemløsende matematikk, sier forfatteren.  

Max Sirkus

Fra Maximum Fagrom i Skolestudio

Fokus på forståelse 

Tangen Bråthe forteller at hovedtanken bak Maximum er at eleven konstruerer sin egen forståelse av matematikk i samhandling med andre. Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking, slik at de kan ta egne valg i livet og forstå omverdenen. For å utvikle kritisk tenking må elevene vurdere egne og andres resonnementer og forslag til løsninger på problemer.  

– Vi ønsker tenkende elever, som ikke trenger å løse utfordringen de får raskt og alene. Fokuset vårt er forståelse, og mange oppgaver kan lettere løses sammen i grupperElevene vil opparbeide seg ulike forkunnskaper om forskjellige begreper, og kan ved å samarbeide finne ut at de egentlig vet ganske mye, sier Tangen Bråthe.Med slik utforskende matematikkundervisning er det også viktig at læreren har god tid til å lytte til de ulike løsningsmåtene elevene har brukt.

Oppgaver som inspirerer 

Aktiviteter og oppdrag finnes flere steder i alle tema. Disse har flere formål, ifølge forfatterne. De skal inspirere og motivere, gi mulighet til fordypning og noen ganger gi mengdetrening på en alternativ måte. 

Max Avstand

Side fra Maximum 9.

– Vi har vektlagt oppgaver som gjør samarbeid og felles refleksjon i klasserommet mulig, sier Maximum-forfatter Grete Tofteberg. – For eksempel i dialogoppgavene får elevene noen påstander de skal ta stilling til, i stedet for å finne svaret selv. På den måten kan de reflektere rundt påstandene, analysere hva som er feil og hvilken misoppfatning som eventuelt kan ligge bak. 

Oppgavene i Maximum legger opp til at elevene skal bruke digitale verktøy som regneark, GeoGebra og programmering der det er naturlig, og på fagets premisser, ifølge forfatterne. De møter derfor dette gjennomgående på alle tre trinn. I Skolestudio er verktøyene Trinket og GeoGebra integrert. 

Max Verktøy

Verktøykassen i Maximum Fagrom

Dette er Maximum

Matematikk 8–10

Bøker:

9788205533820 300Dpi

MAXIMUM GRUNNBOK består av fire temaer per trinn. Det legges til rette for å komme dypere inn i hvert tema ved å anvende matematikken for å løse problemer og samtidig se sammenhenger til andre deler av faget.

Original (5)

MAXIMUM REGELSAMLING gir oversikt over det faglige innholdet og aktuelle definisjoner, formler og regler i de matematiske temaene.

Bestill digitale vurderingseksemparer her

Digitalt:

MAXIMUM BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet fasiter, kopiark og ressurser til programmering, GeoGebra og regneark.

Aktiver gratis tilgang

MAXIMUM FAGROM tar utgangspunkt i boka Maximum Grunnbok og dekker alle kompetansemål i læreplanen i matematikk for ungdomstrinnet. Fagrommet passer godt sammen med Maximum Smart Øving.

Prøv gratis i 30 dager

 

Forfatterne anbefaler også at elevene får bruke konkretiseringsmateriell til utforsking: 

– Bruk av konkreter gir mange elever viktig støtte i utvikling av abstrakt tenking. Konkretisering handler ikke bare om å bruke fysiske konkreter, men også om å sette matematikken inn i en konkret og relevant kontekst. 

I en klasse er det ofte elever på ulike nivåer i matematikk. Derfor legger Maximum til rette for differensierte oppgaver på flere måter. 

– Mange oppgaver er tilstrekkelig åpne eller rike til at de er selvdifferensierende. De har en lav inngangsterskel, men store muligheter til fordypning. I tillegg har en del oppgaver nivådifferensiert markering i form av mer eller mindre fylt punktmerking. Oppgaver med mørkest merking krever ofte et høyere refleksjonsnivå hos elevene. Denne merkingen blir brukt i hele oppgaver, men også enkelte deloppgaver, forklarer Janneke Tangen. Hun jobber som rådgiver for skoleutvikling av realfag i Bergen kommune og er også forfatter av Maximum.

Progresjon og struktur 

Hvert tema i Maximum starter med en utforskende samarbeidsoppgave. Oppgaven er ment som en smakebit på hva temaet inneholder. Det er også en liste med matematikkord. De kan brukes i en matematisk samtale for å bevisstgjøre forkunnskapene til elevene. 

Max Oppslag

Sider fra Maximum 9.

Alle deltemaene starter med læringsmål som tar utgangspunkt i kompetansemål og kjerneelementer. Den første oppgaven elevene møter i deltemaet, er alltid en samarbeidsoppgave. Fagtekstene er framhevet og avsluttes alltid med et refleksjonsspørsmål. 

Max Sammenh

Fra Maximum Fagrom i Skolestudio

Se sammenhenger vil elevene anvende kompetansen sin i nye sammenhenger og oppdage og utforske sammenhenger både i faget og mellom matematikk og andre fag. Oppgaver og oppdrag/utforsk/aktiviteter er blandet og har ingen kronologi i forhold tema. Dette er en samling av oppgaver der man kan plukke oppgaver, og nødvendigvis ikke gjøre alle. 

Maximum i Gyldendal Skolestudio

Gyldendal Skolestudio er vårt digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. Læringsmiljøet har rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår. Læringsinnholdet i fagrommet til Maximum baserer seg på samme manus som Maximum-bøkenemen er transformert og tilpasset et digitalt format. I tillegg vil du finne ressurser som filmer, GeoGebra, programmering, konkreter og arbeidsflate, lærerveiledning, fasit, prøver, undervisningsopplegg og flere oppgaver.

Prøv Skolestudio

 


Relaterte artikler