Skolestart:

Hva er elevenes forventninger til norskfaget?

Hvorfor har vi norsk på skolen? Og hva forventer, eller forbinder elevene med norskfaget? Det er spørsmål Kontekst-forfatterne Åslaug Huseby og Kathinka Blichfeldt mener det kan være fint å starte skoleåret med.

8. og 9. trinn: Hva er dine forventninger?

I denne filmen får du et tips til en oppstartsaktivitet som forbereder elevene på norskfaget på ungdomstrinnet:

Spørsmål som kan være fine å stille i for å få tak i elevenes forventninger til faget:

  • Hva liker du å lære og hva har du lyst til å lære?
  • Hva tenker du er det aller viktigste i norskfaget og hvorfor?
  • Hva du kan være nyttig og relevant å lære?
  • Hva tror du/dere norskfaget kommer til å handle om?

Forslag til fremgangsmåte: La elevene tenkeskrive og så dele med hverandre, i grupper eller i klassen. De kan også gjøre et opptak som kan tas frem igjen i løpet av året for å følge læringsprosess, endringer av forventninger osv.

10. trinn: Løft blikket – få oversikt!

En del elever starter 10.trinn med høye skuldre. Hva kan vi som lærere gjøre for å tilrettelegge for en god skolestart?

  • Få tak i elevenes forventninger om tiende klasse
  • Reflektere bakover og framover. Hent fram tidligere erfaringer, tilbakemeldinger, forventninger. La elevene lage gode råd til seg selv.
  • Kommuniser hva du tenker 10. trinn kan komme til å inneholde. Gi elevene trygghet ved å vise at du som lærer har en plan fram mot avslutningen av 10.trinn (og eksamen)!
  • Ha fokus på gode læringsprosesser, bygg relasjon til elevene og vis at dere er et team der læreren er på lag for å hjelpe elevene.
  • Sett av tid til gode dialoger rundt vurdering og læring og det at det er mange måter å utvikle kompetanse på – og å vise den.
  • Snakk om sluttvurdering som et naturlig stoppested/konsekvens av læringsprosesser gjennom hele tiende trinn.

Relaterte artikler