Innhold i Helse 1 og Helse 2

Det er fortsatt fire bøker: Yrke, Kommunikasjon, Helse 1 og Helse 2.

Yrke og Kommunikasjon er begge sterkt revidert og nyskrevne. Helse 1 og Helse 2 er revisjoner av bøker vi har mottatt svært mye positiv tilbakemelding på. I nye utgaver har vi derfor valgt å beholde det vi vet mange liker, men justert kapitlene ut fra nye læreplaner og oppdatert fagstoff.

Også Helse 1 og 2 følger Vg2-læreplanen med ett kompetansemål per kapittel. De fleste kompetansemålene er omhandlet i Helse 1 unntatt kompetansemålene H7 «Sykdomslære» og H8 «Om legemidler».

Både i Helse 1 og Helse 2 er mange av kompetansemålene dekket av flere underkapitler. Når det er tilfellet, finner du en delside før det første kapitlet, som viser en oversikt over antall kapitler som hører til målet og en innledende tekst. 

Vg3-målet «Omsorg ved livets slutt" har ikke et tilsvarende Vg2-mål og er behandlet i Helse 2.

Litt om Helse 1 omhandler alle kompetansemålene med unntak av H7 og H8. Noen kompetansemål er helt nye. Det gjelder mål H3 og delvis H12. I tillegg er det andre, mindre endringer. De «gamle» kapitlene er faglig og pedagogisk oppdatert og framstår som nye både når det gjelder tekst, struktur og illustrasjoner.     

Litt om Helse 2 omhandler bl.a. H7 med mange underkapitler. Humanbiologien er kortfattet presentert med tekst og tegninger på en oversiktlig måte på 2-4 sider – nok til at eleven forstår teksten om sykdommene, se kapitlet 7J Fordøyelsessystemet. Kapitlet fortsetter med vanlige symptomer før sykdommer. Prosedyrer og sykepleie er satt inn der det hører hjemme i kapitlet og er uthevet i raster for å komme tydelig fram, for prosedyre se 7J Fordøyelsessystemet, for sykepleien se kapitlet 7D Kreft.

Relaterte artikler

Dette er God helse

Dette er God helse

God helse er utarbeidet i henhold til de Vg2- og Vg3-målene – og følger læreplanen mål for mål.