Læreplaner God helse serien

Fagstoff til nye temaer og forslag til bruk av God helse-serien.

God helse-serien kommer i ny utgave våren 2017 – fagstoff til nye temaer finner du i Ressursbanken.

Til skolestart 2016, legger vi ut fagstoff til nye temaer i Vg2-planen i Ressursbank for God helse-serien:

Hvordan dekker God helse-serien Vg2-målene i ny læreplan? Vi har laget en oversikt som viser godkjente Vg2-mål 2016, der endringene fra 2007 vises. I oversikten viser vi hvordan God helse-serien dekker den nye læreplanen. Du finner også forslag til årsplan.

Nye temaer i læreplanen for Vg2 er blant annet (merket med grønt i oversikten): Levekår og livskvalitet, Allmenntilstand, Hverdagsmestring, Velferdsteknologi, Miljøarbeid.

Læreplan Vg2: I mai 2016 ble den reviderte læreplanen for Vg2 helsearbeiderfag godkjent. 
Læreplan Vg3: Revidert læreplan for Vg3 er foreløpig ikke godkjent.

Ressursbanken er gratis.

Les mer om God helse og ny læreplan i Ressursbanken her

 

Relaterte artikler