TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon, og aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi barn og unge en muligheten til å delta i fritidsaktivitet og lek.

Hvordan føles det å være utenfor? Hvor viktig er det å bli sett? Og hva kan vi lære om hverandre og oss selv hvis vi tør å bli kjent og å spørre hvordan det egentlig går?

Det er mange måter å være utenfor på. Det kan handle om å mangle en seng å sove i eller å ikke være en del av arbeidslivet. Det kan handle om å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter eller gå i bursdagsselskaper. Eller om å bli holdt utenfor i lek.

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon, og pengene som blir samlet inn skal gå til å skape nye møtesteder og fellesskap i Norge – og å motvirke utenforskap.

Aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi alle barn og unge en muligheten til å delta i fritidsaktivitet og lek og å redusere barrierer som lite kjennskap, økonomi, språk eller manglende oppfølging hjemme.

Også i år har TV-aksjonen i samarbeid med læringsnettstedet Salaby.no utviklet egne skolesider for arbeid med tema for aksjonen i klassen. Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en full skoledag.

Her finner du årets undervisningssider.

Relaterte artikler

Temasider om sjøvett

Temasider om sjøvett

Våren og båtsesongen er rett rundt hjørnet, og i Salaby finner du egne temasider om sjøvett!
TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen 2016

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Sammen med Salaby har de laget høyaktuelle undervisningsider.