TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon, og aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi barn og unge en muligheten til å delta i fritidsaktivitet og lek.

Hvordan føles det å være utenfor? Hvor viktig er det å bli sett? Og hva kan vi lære om hverandre og oss selv hvis vi tør å bli kjent og å spørre hvordan det egentlig går?

Det er mange måter å være utenfor på. Det kan handle om å mangle en seng å sove i eller å ikke være en del av arbeidslivet. Det kan handle om å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter eller gå i bursdagsselskaper. Eller om å bli holdt utenfor i lek.

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon, og pengene som blir samlet inn skal gå til å skape nye møtesteder og fellesskap i Norge – og å motvirke utenforskap.

Aksjonsmidlene skal blant annet gå til å gi alle barn og unge en muligheten til å delta i fritidsaktivitet og lek og å redusere barrierer som lite kjennskap, økonomi, språk eller manglende oppfølging hjemme.

Også i år har TV-aksjonen i samarbeid med læringsnettstedet Salaby.no utviklet egne skolesider for arbeid med tema for aksjonen i klassen. Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en full skoledag.

Her finner du årets undervisningssider.

Relaterte artikler

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen 2016

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Sammen med Salaby har de laget høyaktuelle undervisningsider.
Temasider om sjøvett

Temasider om sjøvett

Våren og båtsesongen er rett rundt hjørnet, og i Salaby finner du egne temasider om sjøvett!