Personverndokument Gyldendal Rettsdata

Om tjenesten og formål for behandlingene

Gyldendal Rettsdata er et digitalt juridisk arbeidsverktøy med oppdaterte lovkommentarer, rettskilder, faglitteratur og dokumentmaler for jurister, advokater og revisorer. Gyldendal Rettsdata behandler personopplysninger om brukere av tjenesten. Formålet med innsamling av personopplysninger er å gi tilgang til tjenesten og utarbeide brukerstatistikk, herunder å analysere bruksmønster for å videreutvikle og forbedre produktet, og tilpasse brukeropplevelsen. Loggføringen brukes også til å avdekke bruk som er i strid med brukervilkårene.

Nedenfor beskriver vi hvilke opplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem og hva vi gjør med dem. Hensikten med denne personvernerklæringen er at du som bruker skal få informasjon om behandlingene av personopplysninger i tjenesten og være trygg på at Gyldendal Rettsdata ivaretar ditt personvern.

Ansvar for behandlingene

Gyldendal Norsk Forlag AS (org.nr. 946163899) ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig

Sehesteds gate 4, 0164 OSLO

Kundeservice: support@gyldendal.no

Personvernombud: personvernombud@gyldendal.no

For mer informasjon om Gyldendal som behandlingsansvarlig, se her.

Gyldendal er databehandler for opplysninger som legges inn i våre webmaler som finnes i modulen Maler og verktøy. Hvordan denne behandlingen skal foregå er regulert av en databehandleravtale mellom Gyldendal Rettsdata og kunden. Gjennom avtalen plikter Gyldendal Rettsdata blant annet å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene og at Gyldendal Rettsdata ikke behandler flere opplysninger eller lagrer de lenger enn det som er nødvendig for kundens formål.

Dine rettigheter

Som bruker av tjenesten har du blant annet rett til å få innsyn i dine opplysninger og rett til å få korrigert eller slettet opplysninger vi har om deg. Hvis behandling av dine personopplysninger baseres på samtykke kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake. For å lese mer om dine rettigheter kan du se på Datatilsynets nettsider.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

Pålogging

Personopplysninger som lagres er kun de som er nødvendige for påloggingsløpet. Det kan gjøres gjennom en personlig bruker (brukernavn og passord), en IP-bruker (brukernavn og passord) eller en bedrifts IP-tilgang. For å kunne skape et brukernavn og passord må brukeren være identifisert med e-postadresse, navn og eventuell firmatilhørighet.

Dersom tilgang gjøres med Feide-innlogging, lagrer Gyldendal denne innloggingsinformasjon. Feide opererer som databehandler i og med sin avtale med den virksomheten som benytter seg av Feides innloggingstjenester, og Gyldendal som databehandler i sin avtale med samme virksomhet.

Brukeraktivitet
I tjenesten behandler vi brukergenererte data som enhets- og brukeridentifikatorer, informasjonskapsel-identifikatorer, nettverksadresse-identifikatorer (IP-adresse), brukerens besøks-, lese- og handlingshistorikk. For å kunne tilpasse innholdet til deg kreves en unik bruker.

Alle opplysninger som er knyttet til din bruker slettes senest etter 2 års inaktivitet og lisensen er utløpt.

Support

Ved bestilling og support lagres navn, firma, e-postadresse og telefonnummer. Personopplysningene lagres så lenge brukeren har en aktiv tilgang til Rettsdata eller et annet Gyldendalprodukt hvor samme e-post er brukt. Brukergenererte data slettes etter 2 års inaktivitet hos brukeren.

Ved supporthenvendelser via produktenes kontaktskjema lagres tekniske opplysninger som e-postadresse, operativsystem, nettstedversjon og URL. Disse opplysningene er kun tilgjengelige for Gyldendals kundeservice og utviklere for å løse henvendelser. Personopplysninger knyttet til supporthenvendelser slettes innen 12 måneder.

Bruk av informasjonskapsler

I Rettsdata og på nettstedet www.rettsdata.no, brukes informasjonskapsler («cookies») for å gi en bedre brukeropplevelse. Se her for mer informasjon om hvordan Gyldendal bruker informasjonskapsler.

Underleverandører og sikkerhet 

Gyldendal bruker Atea, Microsoft Azure, Linode LLC som driftsleverandører. Det vil si at opplysningene behandles på servere driftet av disse. Serverne er lokalisert i EU/EØS og driftes etter ISO 27001-standarden.

Ved bruk av underleverandører i USA eller servere eid av amerikanske selskaper brukes EU-U.S Data Privacy Framework og/eller EUs Standard kontraktsvilkår som overføringsgrunnlag.

Mer om hvordan Gyldendal behandler personopplysninger kan leses her: (https://www.gyldendal.no/Personvern/Personvernerklaering).