Denne personvernerklæringen gjelder der Gyldendal er behandlingsansvarlig. For produkter og tjenester hvor Gyldendal er databehandler vil behandlingen av personopplysninger være beskrevet i den enkelte personvernerklæringen knyttet til produktet/tjenesten.

Behandlingsansvarlig er:

Gyldendal Norsk Forlag AS (org.nr. 946163899) ved administrerende direktør.

Adresse: Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 OSLO.

Kundeservice: support@gyldendal.no

Personvernombud: personvernombud@gyldendal.no

 

Har du spørsmål til hvordan Gyldendal behandler dine personopplysninger eller trenger hjelp til å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte Gyldendals personvernombud.

+ Dine rettigheter
+ Kjøp av våre produkter og tjenester
+ Bruk av våre digitale produkter/tjenester
+ Gyldendal som databehandler
+ Henvendelser til kundeservice
+ Markedshenvendelser
+ Markedshenvendelser: Eksisterende kunder
+ Markedshenvendelser: Nyhetsbrev
+ Markedshenvendelser: Arrangement
+ Forfattere og andre innholdsprodusenter
+ Ansatte og jobbsøkere
+ Besøk på Gyldendalhuset
+ Bruk av våre nettsider
+ Varigheten av behandlingen
+ Behandling av anonymiserte data
+ Opplysningenes kvalitet
+ Deling av personopplysninger
+ Konfidensialitet og sikkerhet
+ Flere spørsmål?
+ Endringer
+ Avidentifisering og publisering av domstolenes avgjørelser

Les mer:

Bruksvilkår

Gå til

Gyldendal 2022 LR 55

Personverndokumenter

Gå til

Gyldendal Preview 009 Vendt

Informasjonskapsler

Gå til

Hender På Pc