Personverndokument SALABY

Salaby er et læringsnettsted som tilbyr alle fag på ett sted for barnehage og 1. – 7. trinn og består i dag av 10 000 innholdselementer som omfatter spill, interaktive øvelser, tekster og animasjoner. Alt innhold er knyttet til kompetansemålene og innholdet er utviklet i tett samarbeid med norske lærere og pedagoger.

Funksjon og formål

Innholdselementene i Salaby er tilrettelagt både for elektronisk tavle, brett og pc. Dette åpner for både voksenstyrt og elevinkluderende presentasjoner av tema og emner.

Salaby tilbyr støtte for multifunksjonelle læremidler med innhold for elever med særskilt tilrettelegging og bryterstyring. I tillegg finnes det språkstøtte for minoritetspråklige elever. Salaby tilbyr også plattformen Lærerstudio som skal hjelpe lærere å legge opp undervisning med Salabys innhold. Her kan lærerne lage egne spillelister og sende innhold som aktiviteter eller lekser til sine elever.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

Alle innholdselementer i Salaby er så langt det er mulig selvinstruerende med et enkelt brukergrensesnitt. Alt innhold i Salaby er differensiert og tilpasset elever på ulike nivå.

I dagens Salaby trenger man innlogging for at systemet kan gjenkjenne brukeren å sjekke autentiseringen og gi tilgang til innholdet.

Påloggingsinformasjonen vi mottar via Feide er: Navn, epost, rolle, skoletilknytning, varighet på tilgang)

I Salaby finnes det støtte for brukergenerert data (UGC.) Dette er data som lagres om en bruker for å sjekke hvor langt en bruker har kommet i et utvalgte læringsløp og for å huske valg for scannetid som brukere med behov for bryterstyring har gjort. Denne funksjonaliteten huskes for hver gang en bruker logger inn på nytt, men er kun tilgjengelig for brukeren ved personlig innlogging.

For lærerstudio lagres lærerens egne genererte spillelister. Disse ligger tilgjengelig for brukeren til spillelisten blir slettet av brukeren selv. Det lagres også informasjon av hvilke oppgaver elevene til en lærer i lærerstudio har gjort i en sendt lekse/aktivitet. Denne informasjonen vises kun for eleven selv og læreren til eleven, og ligger lagret fram til systemet sletter dette automatisk etter tre uker.

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin, nettleser, hvilke ressurser eleven har jobbet med og hvor lenge. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser. Alle slike opplysninger slettes automatisk etter 14 dager.

Alle opplysninger som er knyttet til en bruker vil bli automatisk slettet 2 år etter at lisensen er løpt ut og du ikke har vært pålogget.

Ansvaret for behandlingene

Når en elev bruker Salaby er det skoleeier, som regel en kommune eller fylkeskommune, som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene til elevene. I utgangspunktet er behandling av personopplysninger ulovlig – altså må skoleeier må ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene. For skoleeiere vil behandlingsgrunnlaget som regel være opplæringsloven som pålegger skoleeier å gi hver elev tilpasset opplæring. Altså utfører Gyldendal behandlinger av opplysningene i Salaby på vegne av skoleeier. Hvordan denne behandlingen skal foregå er regulert av en avtale mellom Gyldendal og Skoleeier. Gjennom avtalen plikter Gyldendal blant annet å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene og at Salaby ikke behandler flere opplysninger eller lagrer de lenger enn det som er nødvendig for skoleeiers formål.

Underleverandører og sikkerhet

Gyldendal bruker Atea som driftsleverandør. Det vil si at opplysningene i Smart Øving behandles på servere driftet av Atea. Disse serverne er lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001 standarden. Se også Gyldendals bruksvilkår for digitale produkter og Gyldendal personvernerklæring.