Personverndokument Smart Bok

Smart Bok er en digital utgave av Gyldendals læreverk for grunnskole, videregående og høyere utdanning. I en Smart Bok er all tekst lest inn som lyd og er en god støtte for alle elever. Enkelte verk inneholder også andre medietyper som bilder, video, arbeidsark etc. Brukerne har også mulighet til å ta egne notater, lage bokmerker og tekstmarkeringer og kategorisere disse i forskjellige emner ved bruk av fire forskjellig farger. Dette brukergenererte innholdet kan man benytte seg av i Desktop/Offline-versjonen ved eksamen. Egne notater kan også lagres som PDF eller skrives ut til senere bruk.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

Personopplysningene som behandles er innloggingsinformasjon og det den enkelte lagrer av brukergenert innhold. Når brukeren er pålogget kjenner systemet igjen brukeren og gir tilgang til bøkene og eget brukergenerert innhold.

Påloggingsinformasjonen som lagres er er navn, epost og hvilken skole/universitet de tilhører når pålogging skjer gjennom FEIDE/Dataporten. Benyttes epost-konto som pålogging, lagres kun epostadressen og de opplysningene som er oppgitt i tilknytning til denne. Ellers lagres kun brukerens egne notater og markeringer i tilknytning til den enkelte Smart Bok.

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type enhet, nettleser, operativsystem og applikasjoner. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser. Opplysningene slettes etter to uker.

Opplysningene ellers lagres inntil brukeren sletter den, eller ved forespørsler om manuell sletting. Brukere i vårt tilgangssystem, Tibet, slettes automatisk etter to års inaktivitet etter utløpt lisens. I Smart Bok vil dine personopplysninger bli behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring og våre databehandleravtaler med behandlingsansvarlige. Som bruker av Smart Bok blir du registrert enten som elev eller lærer.

Underleverandører og sikkerhet

Plattformen Smart Bok er bygget på er utviklet av Hurix, et indisk selskap som leverer eLearning & LMS løsninger. Her lagres det brukergenererte innholdet koblet til en bruker-ID på egne servere med separat tilgangsstyring. I tillegg lagrer de bruker-ID og navn koblet til tilgangsinformasjonen for muliggjøring av synkronisering og bruk off-line.

Hurix har ved bruk av EUs standardkontrakter forpliktet seg til å følge europeisk personvernlovgivning etter GDPR. Alle personopplysninger som Gyldendal behandler lagres i EU på servere som driftes etter ISO 27001 standarden.

Se ellers Gyldendals bruksvilkår for digitale produkter.