Personverndokument – Smart Vurdering

Smart Vurdering er et kartleggings- og vurderingsverktøy som skal dokumentere elevers progresjon i et fag og gi lærere konkrete forslag til oppfølging. Smart Vurdering består av en prøvemodul utviklet av Gyldendal, og en rapport- og oppfølgingsmodul som driftes av det norske selskapet Conexus. Elever gjennomfører kartleggingsprøver for sitt trinn, og basert på elevens resultater kan læreren ved hjelp av rapporter hentet fra Conexus Engage se hva eleven er trygg på og hva eleven trenger hjelp til å mestre.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I Smart Vurdering vil dine personopplysninger bli behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring.

Opplysninger som lagres i Smart Vurdering er elevens navn, elevens bruker-ID i Conexus Engage og hvilken klasse eleven tilhører. Dette for at læreren skal kunne identifisere sine elever og klasser når de skal dele ut elevkoder. For at eleven skal kunne ta en pause eller fortsette en annen dag, og for at elever ikke skal miste besvarelser dersom det er tekniske problemer med applikasjonen, lagres også foreløpige besvarelser under gjennomføringen. I tillegg lagres status på prøven og resultater etter at prøven er fullført. Disse opplysningene lagres i 6 måneder.

Påloggingsinformasjonen vi mottar via Feide er: Navn, epost, rolle og skoletilhørighet. Dersom du ikke logger deg på via Feide vil det være den informasjonen du selv oppgir når du logger deg på (epost).

Underleverandører og sikkerhet

Conexus Engage er systemet hvor resultatene i kartleggingsprøvene sendes, og etter gjennomført prøveperiode kan lærere logge inn her for å se resultatene for sine elever og hente ut detaljerte rapporter.

For at lærere skal kunne identifisere sine elever lagres elevenes navn, kjønn, fødselsdato og fødselsnummer, samt hvilket trinn, hvilken klasse og hvilken skole eleven tilhører. Lærere kan også se status på prøven for hver elev (ikke påbegynt/påbegynt/ferdigstilt) og når prøven sist ble endret, for å få oversikt over sin klasses fremgang under en prøveperiode. I tillegg vises informasjon om elevens resultater – poeng per fagområde, hvor mange oppgaver eleven har besvart, hvilke spesifikke oppgaver eleven ikke har gjort, svart riktig eller svart feil på og hvor mange poeng eleven har fått per oppgave. Dette er for å kartlegge elevens progresjon i et fag, og for at lærere skal få konkrete forslag til oppfølging. Læreren kan også sammenlikne sine elevers resultater og se hvordan klassen har gjort det som helhet.

Opplysningene i Conexus lagres i ett år etter at eleven enten har byttet skole eller gått av som avgangselev. Skolene kan også avgjøre om dataene skal følge med om eleven bytter skole innad i kommunen. Det er skolene selv som bestemmer hvem som skal ha brukertilgang i Conexus Engage.

Gyldendal bruker Atea som driftsleverandør. Det vil si at opplysningene i Smart Vurdering behandles på servere driftet av Atea. Disse serverne er lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001 standarden. Se også Gyldendals bruksvilkår.