Atle Næss om sin nye roman «I himmelens tjeneste», og Norge rundt år 1600

Odd W. Surén i Dag og Tid kaller «I himmelens tjeneste» av Atle Næss for «en innsiktsfull roman om mennesket under den vitenskapelige revolusjonen.»

Hør Atle Næss snakke om sin roman der han skriver frem Norge rundt år 1600, en spennende tid da den moderne vitenskapen blir født.

På 1560-tallet blir Hans født som sønn av presten til Krokstad i det norske Båhus len. Han har et lyst hode og interesse for himmelhvelvingens mysterier. Dermed havner han i tjeneste hos den danske adelsmannen Tycho Brahe, i observatoriet på øya Hven. Tycho Brahe (1546–1601) regnes som grunnleggeren av moderne astronomi, og han perfeksjonerte målingen av himmellegemenes posisjoner. Til tross for sin presise innsikt i stjernehimmelens bevegelser, holdt han fast ved verdensbildet gitt av Gud, med jorden som hele universets sentrum. Men nye ideer er på vei, og det skal Hans få merke.

Atle-Naess-om-sin-nye-roman-I-himmelens-tjeneste-og-Norge-rundt-aar-1600

Relaterte artikler