Søk opp "Fagbokpodden" der du lytter til podkast

Flerspråklighet fremstilles ofte som en ressurs, i politikk, medier, utdanning og forskning, gjerne uten at det vises hvordan, når eller for hvem det er en ressurs. Bente Ailin Svendsen er professor og har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum. Møt henne i Fagbokpodden.

Bestill boka her

Bente Ailin Svendsen

Bente Ailin Svendsen er professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Hun er også professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Svendsen har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum, blant annet gjennom språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen ved Oslo Bymuseum (2016–2018).

Relaterte artikler