Slik bestiller du

Du kan bestille smartbøker ved å gå til produktsiden og legge dem i handlekurven. Etter bestilling vil du bli kontaktet av en konsulent hos Gyldendal som bistår deg med opprettelse av lisenser. Det selges ikke lenger egen lærerlisens, lærer får tilgang på samme måte som elevene.
Du kan også bestille direkte i Gyldendal lisens

Privat kjøp 

Fra 2020 kan Smart Bok bare bestilles av skoler, kommuner eller fylkeskommuner, og ikke av privatpersoner. Vi jobber med en ny løsning for å kunne tilby dette. Dersom du er privatperson og ønsker å kjøpe boken, må du velge papirutgaven. Den kan kjøpes i din lokale bokhandel eller på www.ark.no

Innlogging for første gang

For å få tilgang til din Smart Bok for første gang må lisensadministrator på din skole tildele deg lisens eller dele tilgangskode med deg. Dersom du har fått tildelt lisens kan du logge inn med din Feide-bruker og ta i bruk smartboken. Dersom du har mottatt kode må denne registreres opp til høyre i skjermbilde via "Aktiver tilgangskode". Ta kontakt med administrasjonen på skolen om du ikke får opp smartboken din.

Bruk av Smart Bok

Har du ikke en Feide-bruker er det første du må gjøre å opprette en egen bruker. Vi anbefaler å bruke Smart Bok i nettleser, fortrinnsvis i Chrome. Du kan også laste ned Smart Bok til iPad og Chromebook. Bøkene er tilført verdifull funksjonalitet for både elev og lærer med muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold og tekst-til-tale. Den kan også kobles direkte på projektor og interaktive tavler.

smartbok.no finner du bøkene du har tilgang til under "Mine Smartbøker", i menyen til venstre. Dersom du laster ned smartboka for å bruke den offline finner du den i programmets bokhylle. De nyeste smartbøkene finner du også ved å logge inn i Skolestudio, vårt digitale læringsmiljø. Der får du også gratis tilgang til ekstra digitale ressurser knyttet til boka, under "Bokstøtte".

Funksjonalitet i Smart Bok

Tekst-til-Tale
I Smart Bok kan du få teksten opplest gjennom tekst-til-tale (fungerer ikke uten internett). Dette er en syntetisk stemme som leser opp teksten der det ikke er innspilt lyd. Noen eldre smartbøker har innlest lyd.  
 
Beskrivelse av ikoner i smartboka; 
Hoeytaler Medium
Høytaler
1) Høytaler ikonet starter den syntetiske opplesningen. Når man trykker på den, vil den starte på toppen av siden og lese til sidens slutt. Om man ønsker å få lest opp et avsnitt, så kan man markere det på samme måte som man pleier for å velge tekst og så trykker man på ikonet.
 

Innstillnger Medium
Innstillinger
2) På ikonet for innstillinger/tannhjulet, finnes innstillinger for den syntetiske stemmen. Her kan man velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk, om man vil høre kvinne- eller mannsstemme, samt hastighet. Denne funksjonen er kun lagt til i nettleserversjonen og ikke i appene (Desktop/Offline) siden funksjonen er avhengig av å være på nett for å fungere.
 
Applikasjonene til iPad, Chrome OS, Windows eller Mac har ikke fått Tekst-til-tale-integrasjonen og har dermed ikke disse ikonene eller funksjonen og vil på sikt fases ut i den nåværende versjon. Der det er innspilt lyd vil det fortsatt ligge lyd, men Tekst-til-tale vil altså ikke fungere her. Vi anbefaler nettleseren Chrome til bruk av Smart Bok.
 
I de fleste bøker som ligger ute, vil det fortsatt være innspilt lyd, men flere av de nye bøkene støtter seg delvis eller helt på den syntetiske talen. I noen bøker kan man bruke både innspilt og syntetisk om hverandre. På de lavere trinnene vil hele eller deler av lyden bli lest inn, og på sikt deler av bøker på alle trinn.
 
I smartbøker som tidligere har ligget ute med lyd, vil man fortsatt kunne bruke denne, i tillegg til syntetisk tale om man ønsker det.
 
Utviklingen av uttale på syntetisk tale har bedret seg veldig de siste årene. Nå som flere og flere store aktører benytter seg av denne teknologien, kan vi forvente at kvaliteten vil bli stadig bedre. Vi jobber også kontinuerlig med å tilrettelegge den for universell utforming. 

Fordeler med syntetisk tale i Smart Bok

Vi har valgt markedets største aktører på tekst til tale, som våre leverandører av syntetisk tale. Syntetisk tale brukes også av flere andre store forlag og medieleverandører. Syntetisk tale er i stadig utvikling og vi ønsker å bruke anerkjente leverandører for å få den beste språklige kvaliteten. Det er viktig for oss med en dynamisk løsning, slik at vi kan endre og oppdatere innholdet i våre læremidler med automatisk korrigering av lydstøtten. Dette får vi gjennom tekst til tale-funksjonen, som oppdateres fortløpende med innholdet. 

Hele 1 av 10 norske elever har lese- og skrivevansker. Gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Hjelpemidler er også viktige for lærere og foreldre, slik at de kan bistå eleven best mulig. Med syntetisk tale kan eleven selv styre farten på opplesningen, og få en god leseflyt. Med høytlest tekst er det også lettere å forstå innholdet, eleven kan da jobbe mer selvstendig, noe som gir stor mestring.

Er du administrator ved skolen?

Her finner du mer informasjon om bestilling og tildeling av skolens Smart Bok-lisenser: Gyldendal Lisens

Ofte stilte spørsmål

Er det mer du lurer på? Her finner du svar på de de vanligste spørsmålene om Smart Bok.

Relaterte artikler