Barneskole

Med ny læreplan som utgangspunkt, har vi utviklet nye, komplette sett med læreverk tilpasset verden i dag, i morgen og fremtiden.

På våre nettsider finner du grundig informasjon om våre læremidler – både bøker og digitale produkter. 

Vurderingseksemplar 1-7

 

W1A4700

Ungdomsskole

Med ny læreplan som utgangspunkt, har vi utviklet nye, komplette sett med læreverk tilpasset verden i dag, i morgen og fremtiden.

På våre nettsider finner du grundig informasjon om våre læremidler – både bøker og digitale produkter. 

Vurderingseksemplar 8-10

Story (1)

Videregående

Med ny læreplan som utgangspunkt, har vi utviklet nye, komplette sett med læreverk tilpasset verden i dag, i morgen og fremtiden.

På våre nettsider finner du grundig informasjon om våre læremidler – både bøker og digitale produkter. 

Vurderingseksemplar 11-13

W1A4316

Fem tips som fremmer lærelyst

  1. Dyrk en læringskultur: Skap et miljø i klasserommet som verdsetter og oppmuntrer til lærelyst. Involver elevene i å sette sine egne læringsmål og oppmuntre dem til å utforske sine interesser og lidenskaper.
  2. Fremhev betydningen av livslang læring: Gi eksempler på hvordan læring ikke bare skjer i klasserommet, men også gjennom dagliglivets erfaringer, utforskning og oppdagelser. Vis at læring er en kontinuerlig reise, ikke bare en serie avsluttede oppgaver.
  3. Oppmuntre til aktiv eksperimentering: Oppfordre elevene til å være aktive deltakere i sin egen læring ved å oppmuntre til eksperimentering, kritisk tenkning og problemløsning. Gi rom for feil og bruk dem som muligheter for læring og vekst.
  4. Bygg et støttende miljø: Skap et klassemiljø hvor elevene føler seg trygge til å utforske og stille spørsmål uten frykt for dømming. Fremhev viktigheten av samarbeid og støtte blant jevnaldrende, og oppfordre til delt kunnskapsutveksling.
  5. Vær en rollemodell for læring: Vis din egen entusiasme og lidenskap for læring ved å være en aktiv deltaker i din egen faglige utvikling. Del dine egne erfaringer med å utforske nye ideer og konsepter, og vis at læring er en livslang prosess som aldri slutter.
W1A4595