Dette er Appell

  • Utforsk det, forklar det, forstå det, gjør det
  • Hvert emne avsluttes med en oppdragsdel
  • Fagstoff, ferdighetstrening og tekstarbeid knyttes sammen
Dette er Appell

Læremidler 

Å undervise med Appell

Hva er Skolestudio?

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. I Skolestudio kan du berike undervisningen din med et utvalg ressurser til Appell. Ferdighetstreningen blir en særlig viktig del av Skolestudio i norsk. Kursdelen i boka gjøres her mer aktiviserende med varierte deltreningsoppgaver. Skolestudio vil også tilby et rikt utvalg modelltekster som blir kommentert og aktivisert for elevene. Ferdighetstreningen skal gjøre eleven studieforberedt ved å tilby ressurser på flere nivåer.

Hva er Skolestudio?

Appell i Skolestudio

Forfatterne presenterer

En antologi for Fagfornyelsen

Mange lærere er nysgjerrige på hva slags antologi som følger med Appell. Forfatter av læreverket, Anne Lise Jomisko, presenterer antologien vår nærmere i denne videoen.

Modellering steg-for-steg

I denne videosnutten forteller forfatter av læreverket, Ida Longva, om hvordan Appell kan hjelpe deg til å møte det kravet Fagfornyelsen stiller til dybdelæring.

Tolkningstrappa

I denne videosnutten forteller forfatter av læreverket, Ingeborg Aasbrenn, om et av de mange kursene i Appells kursdel, det vi har valgt å kalle Tolkningstrappa.

Appell som didaktisk idékasse for læreren

Alle håndverkere trenger verktøy som de kan bruke i jobben sin, og det gjelder jo også for norsklærere. I denne videosnutten forteller forfatter av læreverket, Jon Olav Sørhaug, hvordan Appell kan være et nyttig verktøy du kan bruke i norsktimen.

Ta læreboka ut av skapet!

I denne videosnutten forteller forfatter av læreverket, På Fredrik Børresen, hvordan vi mener å ha laget et nyskapende læreverk som kan bidra til at elevene tar læreboka ut av skapet og bruker den som et aktivt verktøy i undervisningen.

Ønsker du å få presentert våre nye læreverk til Fagfornyelsen?

Forfattere og redaktører av våre læreverk i norsk, engelsk og samfunnskunnskap på videregående kommer gjerne på skolebesøk eller deltar gjerne på et videomøte med deg og dine kollegaer!

Kontakt oss på mari.guren@gyldendal.no

Forslag til årsplaner

Skal du starte med Appell dette skoleåret? Forfatterne av Appell har laget et par forslag til en årsplan som kan hjelpe deg med planleggingen av arbeidet.

Last ned versjon 1, her. Last ned versjon 2, her.

Aarsplan Medium

Tips til skolestart med Appell

Hold en appell!

Ida Longva, forfatter

Idas tips til første norsktime er et opplegg der elevene skal holde en appell.

Les mer

Appell Oppdragskort Til Skolestart Ida

Start skoleåret med SPRÅK

Jon Olav Sørhaug, forfatter

I begynnelsen av et skoleår er det lurt å bruke tid på å bli bedre kjent med hverandre.

Les mer

Appell Oppdragskort Til Skolestart Jon Olav (1)

Førsteklassing

Ingeborg Aasbrenn, forfatter

Ingeborg gir deg undervisningstips som du kan bruke i første norsktime med elevene dine!

Les mer

Appell Oppdragskort Til Skolestart Ingeborg (1)

Oppstart med TV-serien Lovleg

Anne Lise Jomisko, forfatter

De fleste 15-16-åringer er opptatt av TV-serier. De ser for det meste amerikanskproduserte serier, og kan med fordel utfordres litt ved å se norske serier.

Les mer

Appell Oppdragskort Til Skolestart Anne Lise (1)

Bli kjent!

Pål Fredrik Børresen, forfatter

Pål Fredrik deler sitt tips til første norsktime med deg.

Les mer

Tverrfaglige temaer i tekstsamlingen

Vi har laget ei liste med forslag til hvordan tekstsamlingen til Appell kan knyttes til de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.

Last ned lista her.

Tverrfaglige Temaer I Tekstsamlingen Medium

Undervisningstips

Bla i og last ned Appells ressurshefte til hjemmeundervisningen!

Last ned

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!

Har du spørsmål om Appell, læremidler i norsk, skolebesøk eller vurderingseksemplar?

Kontakt oss på mari.guren@gyldendal.no

Lurer du på noe?

Forfattere

Anne Lise Jomisko

Anne Lise Jomisko har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo.  Hun har jobbet som lektor i 20 år og jobber nå på Elvebakken videregående skole. Anne Lise har gitt ut en rekke pedagogiske bøker for ungdom og har tidligere også vært litteraturanmelder og bokspaltist gjennom mange år.

Ida Carine Longva

Ida Carine Longva har master i retorikk og argumentasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i videregående i ti år og jobber nå på Elvebakken videregående skole. Ida har i perioden 2012-2018 sittet i redaksjonsrådet for Norsklæreren, tidsskriftet til Landslaget for norskundervisning.

Ingeborg Aasbrenn

Ingeborg Aasbrenn har master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge, og jobber nå på Frederik II videregående skole der hun underviser i norsk og samfunnsfag. Ingeborg er også engasjert i sensurarbeid i norskfaget og er oppmann for Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Jon Olav Sørhaug

Jon Olav Sørhaug er master i Nordisk språk- og litteraturvitenskap (UiA, 2007) og i Organisasjon og ledelse (NTNU, 2013). Han arbeider som norsklektor på Tangen videregående skole i Kristiansand, og fra høsten 2019 som stipendiat på Universitet i Agder.

Pål Fredrik Børresen

Pål Fredrik Børresen har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon fra Høgskolen i Hedmark. Pål Fredrik er lektor ved Elverum videregående skole, der han underviser i norsk og kommunikasjon og kultur.