Helse 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
480 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548848

Helse 2

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Helse 2 dekker sammen med Helse 1 programfaget helsefremmende arbeid.
Pris 865,00
Lanseringsdato: 01. november 2021

Helse 2 omhandler disse kompetansemålene: H4 Sykdommer og tiltak, H5 Legemidler, H9 Psykiske lidelser og rusmisbruk og H14 Omsorg og pleie ved livets slutt. Kapitlet H4 Sykdommer og tiltak har flere underkapitler, der det første er Grunnleggende sykepleie. De øvrige er inndelt ut fra organsystemene. Underkapitlene starter med 2–4 sider om humanbiologi, presentert med tekst og tegninger på en oversiktlig måte. Prosedyrer og grunnleggende sykepleie er satt inn der de hører hjemme og er uthevet med raster, slik at det blir lett for elever og lærer å finne fram til stoffet.