Solid fagstoff

Knytter teori og praksis sammen til en helhet. Kompetansemål for Vg2 og Vg3 gir struktur til bøkene.

Yrkesrettet

Gjennom kapitlene er det mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Eksemplene belyser fagstoffet og gjør det lettere å huske

Refleksjonsspørsmål

Refleksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen av fagstoffet.

Dette er God helse

God helse-serien har kommet i ny utgave, tilpasset den nye læreplanen.

I de nye utgavene beholdes de elementene som utgjør fundamentet i serien:
En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål, et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål, gode og enkle ordforklaringer og oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3.

Les om God helse-serien 2021  

Nyhet! God helse Bokstøtte

I Skolestudio finner du God helse Bokstøtte - gratis digitale læringsressurser som styrker læreboka og støtter bokbrukeren.

Du finner Bokstøtte på startsiden i Skolestudio. Logg inn med din Feide-bruker og klikk "Se mer" for å aktivere tilgang til Bokstøtte, velg deretter hvilken bok du vil se ressurser til i venstremenyen.

Innholdsoversikt:

  • Årsplan
  • Hovedpunkter
  • Kontrollspørsmål
  • Se sammenhenger
  • Interaktive oppgaver
  • Videoer

Logg inn i Bokstøtte

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere God helse?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 

Webinar for Helse- og oppvekstfag 

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med læreverkene =HO for Vg1 og God helse for Vg2 og Vg3.

Ønsker du å se delen som bare omhandler God helse, kan du starte avspillingen på 21 minutter. 


Forfattere

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Telemark.

 

Siv Merethe Gjedrem

Siv Merethe Gjedrem

Siv Gjedrem er vernepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun har 20 års erfaring som leder innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun jobber nå som avdelingsleder i tjenester for funksjonshemning.

 

Hanna Hånes

Hanna Hånes

Hanna Hånes er ernæringsfysiolog og journalist. Hun har mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Hanna arbeider ved Folkehelseinstituttet og som frilansskribent.

 

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap og hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Trude arbeider som førstelektor ved Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Ingvild Skjetne

Ingvild Skjetne

Ingvild Skjetne er sykepleier med videreutdanning i praktisk pedagogikk, sosialpedagogikk og arbeidsliv, historie og samfunn. Hun har en master i yrkespedagogikk, og er forlagsredaktør i Pedlex.