Helse 2 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
592 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548848

Helse 2

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Helse 1 og Helse 2 fordeler kompetansemål i Vg2- og Vg3-læreplanene mellom seg i programfaget helsefremmende arbeid.
Pris 989,00

Helse 2 omhandler disse kompetansemålene i programfaget helsefremmende arbeid:

  • H4 Sykdommer og tiltak
  • H5 Legemidler
  • H9 Psykiske lidelser og rusmisbruk
  • H14 Omsorg og pleie ved livets slutt

De øvrige er inndelt ut fra organsystemene. Underkapitlene starter med 2–4 sider om humanbiologi, presentert med tekst og tegninger på en oversiktlig måte. Prosedyrer og grunnleggende sykepleie er satt inn der de hører hjemme og er uthevet med raster, slik at det blir lett for elever og lærer å finne fram til stoffet.

Hvert kapittel starter med et tankekart som knytter innholdet i kapitlet til kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Kapitlene avsluttes med oppgavetypen "Se sammenhenger", som består av et eksempel og oppgaver. Her kan elevene øve seg i å se forbindelser til andre kompetansemål i samme eller andre programfag. Det bidrar til dybdelæring.

God helse-serien har:

  • En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål
  • Et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål
  • Gode og enkle ordforklaringer
  • Oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3