Dette er Kompass

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

  • Viser linjer i faget: Fagstoffet presenteres slik at sammenhengen mellom natur, menneske og samfunn blir tydelig for elevene.
  • Viser fagets relevans: Gjennom fagstoff, eksempler og oppgaver stilles elevene ovenfor relevante og aktuelle problemstillinger på ulike geografiske nivåer.
  • Aktiviserer elevene: Et bredt spekter av oppgaver gir elevene mulighet til å arbeide variert og være aktive og utforskende i faget. I en egen kursdel øver elevene på de sentrale ferdighetene i faget.

 

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Kompass?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

Forfattere

Hans Græsli

Hans Græsli

Hans Græsli er lektor i geografi og underviser også historie, naturfag og klima- og miljøfag. Han jobber på Firda VGS i Vestland fylke

Kristin Schanz

Kristin Schanz

Kristin Schanz har master i tilpasset opplæring og over ti års erfaring som geografilærer i videregående skole. Hun underviser geografi, sosialkunnskap og tysk ved Lørenskog VGS i Viken fylke. 

Alexandra Aga Schioldborg

Alexandra Aga Schioldborg

Alexandra Aga Schioldborg har ti års erfaring som lektor i videregående skole og har undervist i samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, geografi og samfunnskunnskap. Alexandra jobber nå som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet med fokus på skolemiljø.

Henrik H. Svensen

Henrik H. Svensen

Henrik H. Svensen er geolog og forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker.