Tett På Eleven

TETT PÅ eleven

Tett på gir yrkesfagseleven tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Tett På Læreren

TETT PÅ læreren

Tett på gir læreren hjelp til å veilede elevene gjennom modelltekster, kurs og nettressurser.

Tett På Læreplanen

TETT PÅ læreplanen

Tett på er konkret når det gjelder arbeidet med grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene.

La årets skolestart bli den beste!

Velkommen til et nytt skoleår

Vi har samlet alt du trenger for å komme godt i gang sammen med dine elever i norsk YF på videregående.

Her finner du alt fra oppstartstips til undervisningsopplegg og nyttig informasjon om Tett på. 

En god skolestart med Tett på

Skolestart VGS Tett På

Trykte og digitale læremidler

5 grunner til å velge Tett på

Skal skolen din velge nye læremidler for norsk YF på videregående? Lurer du på hva du skal velge?

Denne våren kommer det en ny utgave av norskverket for yrkesfageleven, Tett på, tilpasset ny læreplan.

Vi gir deg fem grunner til hvorfor du bør velge nye Tett på!

5 grunner til å velge Tett på

Tettpaanyutgave

Webinar om Tett på

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med nye Tett på

Aktuelt

Tett på i ny utgave!

NYHET

Tett på har alltid vært norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter, og dette forsterker vi ytterligere i den reviderte utgaven.

Les mer om revisjonen her

Gyldendal WE 14

Digitalt møte

Ønsker skolen din et digitalt besøk på en planleggingsdag, et avdelingsmøte eller et fagnettverksmøte?

Forfattere og redaktør inviterer gjerne til et digitalt møte med deg og dine kolleger, i Teams eller Zoom. Skriv gjerne noe om hva dere ønsker i henvendelsen.

Ta kontakt

Gyldendal Hauker Laerere DSC 9378

Forfattere

Egil Elseth

Egil Elseth

Egil Elseth jobber på Stovner videregående skole med fagene norsk og religion. I løpet av sine seks år som norsklærer har han sett spennet og mangfoldet i norskfaget. Egil brenner for at faget skal være levende, givende og relevant for elevene.   

Ola Engelien

Ola Engelien

Ola Engelien har Cand. philol fra Blindern. Han har jobbet over 15 år ved Sandaker VGS. Nå jobber han ved Nydalen VGS. Han er medforfatter på "Tidslinjer" (historieverk for vgs, Aschehoug forlag), og er seminargruppeleder ved Expaed ved UiO.

Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i arbeidet med utviklingen av den læringsstøttende prøven i skriving for 5. og 8. trinn. Hun har lang undervisningserfaring i norsk fra videregående skole og er medforfatter på en serie ressursbøker for ungdomsskoleelever om skriving som grunnleggende ferdighet (SKRIV 1-3).

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid underviser i norsk og norskdidaktikk ved OsloMet, grunnskolelærerutdanningen. Øgreid har lang erfaring både som lærer og kursholder i grunnskolen. Hun er også lærebokforfatter og har gitt ut flere læreverk om lesing og skriving for elever på barne- og ungdomstrinnet og norskverk for videregående skole.