5 grunner til å velge Tett på

Skal skolen din velge nye læremidler for norsk YF på videregående? Lurer du på hva du skal velge?

Ny utgave av norskverket for yrkesfageleven, Tett på, er tilpasset ny læreplan.

Vi gir deg fem grunner til hvorfor du bør velge nye Tett på!

5 grunner til å velge Tett på

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Tett på?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio


Digitale presentasjoner og opptak fra webinar

I Gyldendal Fagtid kan du høre hva forfatterne av Tett på tenker om norskfaget, og se hvordan fagfornyelsen er tatt inn i læreverket. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Digitalt møte?

Forfattere og redaktør inviterer gjerne til et digitalt møte med deg og dine kolleger for å presentere Gyldendals læreverk, i Teams eller Zoom. 

Ta kontakt

Forfattere

Egil Elseth

Egil Elseth

Egil Elseth jobber på Stovner videregående skole med fagene norsk og religion. I løpet av sine seks år som norsklærer har han sett spennet og mangfoldet i norskfaget. Egil brenner for at faget skal være levende, givende og relevant for elevene.   

Ola Engelien

Ola Engelien

Ola Engelien har Cand. philol fra Blindern. Han har jobbet over 15 år ved Sandaker VGS. Nå jobber han ved Nydalen VGS. Han er medforfatter på "Tidslinjer" (historieverk for vgs, Aschehoug forlag), og er seminargruppeleder ved Expaed ved UiO.

Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i arbeidet med utviklingen av den læringsstøttende prøven i skriving for 5. og 8. trinn. Hun har lang undervisningserfaring i norsk fra videregående skole og er medforfatter på en serie ressursbøker for ungdomsskoleelever om skriving som grunnleggende ferdighet (SKRIV 1-3).

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid underviser i norsk og norskdidaktikk ved OsloMet, grunnskolelærerutdanningen. Øgreid har lang erfaring både som lærer og kursholder i grunnskolen. Hun er også lærebokforfatter og har gitt ut flere læreverk om lesing og skriving for elever på barne- og ungdomstrinnet og norskverk for videregående skole.