Dette er Element

Tar utgangspunkt i elevenes undring

«Hvorfor er det slik? Hvordan kan jeg finne ut av det?». Læreverket Element vekker elevenes lyst til å finne ut mer av verden rundt dem.

Prøv Element i Skolestudio

Element skal elevenes undring og egne erfaringer være utgangspunktet i naturfagundervisningen. Elevene får fagstoffet presentert på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet og gjør dem i stand til å forstå ting de lurer på i hverdagen. 

 Vi kan stille helt enkle spørsmål som for eksempel: «Hvorfor blir det mindre blåbær på pannekaka hvis humlene forsvinner?»eller «Hvorfor blir sjokolade mer klissete når det er varmt?». Elevene vil erfare at veldig mange av svarene finnes i naturfag, sier Kjersti S. Bækkedal, en av forfatterne av Element. 

Element Ipad

Element i Skolestudio. Se innholdet her.

Dybdelæring 

Element legger til rette for dybdelæring både gjennom arbeid med begreper og gjennom oppbygningen av verket. Forfatterne har valgt å sortere fagstoffet i relativt få kapitler på hvert trinn, slik at elevene får tid til å gå i dybden på hvert tema. På 8. trinn tar Element for seg en rekke grunnleggende temaer, som energi, evolusjon, økologi og stoffer. På 9. og 10. trinn behandles mer avanserte problemstillinger rundt teknologi og menneskets rolle i naturen. Hvert kapittel innledes med viktige begreper og en tekst som stiller relevante spørsmål som kan vekke nysgjerrighet hos eleven.  

Bla i Element 8: 

 

Vi er opptatt av at de sentrale fagbegrepene i naturfag skal behandles godt og grundig. Det er mange begreper og vanskelige ord i naturfag, og vi mener det er viktig at elevene få høre hvordan de brukes i mange ulike sammenhenger for å få en dypere forståelse, sier Bækkedal.  

På samme måte blir også både større temaer og konkrete eksempler gjentatt flere ganger gjennom læreverket: 

 Teknologi er nå et hovedområde i naturfag og i den nye læreplanen. Det er et emne som vi knytter inn i lærestoffet der det er relevant gjennom flere trinn og knyttet til andre relevante temaer. 

Bla i Element 9:

Oppgaver og aktiviteter 

Det har vært viktig for teamet bak Element å ha mange og gode oppgaver i læreverket.  

 Oppgavene er varierte, og man må bruke mange ulike arbeidsmetoder for å jobbe med dem. I tillegg vil du finne mange forsøk og aktiviteter knyttet til hvert tema, sier redaktør Marianne Brodahl Sameien. 

Hun understreker at både oppgaver og tekster er skrevet i et elevvennlig og lettfattelig språk, samtidig som tekstene har et gjennomgående naturfaglig fokus.   

Det er også gjort en rekke grep med design og struktur i både bok og i Skolestudio som gjør det lett for eleven å skille ulike typer tekster fra hverandre. Fargede bakgrunner og rammer, magasinartikler, sammendrag og uthevinger gir mange ulike innganger til stoffet. Detaljerte illustrasjoner bidrar også til å forklare og formidle fagstoffet, mener forfatterne. 

 Alle temaer har dessuten en tilhørende magasinartikkel som er en mer populærvitenskapelig, frittstående tekst. Dette er en type tekst som norske elever kanskje er litt mer ukjente med, og vi ønsker å bidra til at elevene blir gode lesere – også av vitenskapelige tekster, avslutter Bækkedal. 

Element Ipad3

Magasinartikkel fra Element. Se innholdet i Skolestudio.

Element i Skolestudio

I Skolestudio finner du alt lærestoffet fra Element – transformert og tilpasset det digitale formatet.

I Element sitt fagrom i Skolestudio vil du finne:

  • oppgaver som aktiviserer elevene
  • filmer av forsøk
  • filmer som oppsummerer det viktigste faglige stoffet
  • flotte illustrasjoner
  • animasjoner
  • lærerveiledningen
  • programmeringsoppgaver
  • tverrfaglige opplegg

I Skolestudio vil du få full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Du kan selv redigere og endre læringsmoduler, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan også legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser.

Prøv Skolestudio

Skolestudio Element