Dette er Element

Tar utgangspunkt i elevenes undring

«Hvorfor er det slik? Hvordan kan jeg finne ut av det?». Læreverket Element vekker elevenes lyst til å finne ut mer av verden rundt dem.

Fem grunner til å velge Element:

  1. Fagstoffet presenteres på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet
  2. Varierte forsøk og aktiviteter som gjør faget praktisk og spennende
  3. Legger til rette for tverrfaglig arbeid
  4. Lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon
  5. Heldekkende digital versjon av læreverket

 

Element skal elevenes undring og egne erfaringer være utgangspunktet i naturfagundervisningen. Elevene får fagstoffet presentert på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet og gjør dem i stand til å forstå ting de lurer på i hverdagen. 

 Vi kan stille helt enkle spørsmål som for eksempel: «Hvorfor blir det mindre blåbær på pannekaka hvis humlene forsvinner?»eller «Hvorfor blir sjokolade mer klissete når det er varmt?». Elevene vil erfare at veldig mange av svarene finnes i naturfag, sier Kjersti S. Bækkedal, en av forfatterne av Element. 

Element Ipad

Element i Skolestudio. Se innholdet her.

Dybdelæring 

  • Element legger til rette for dybdelæring både gjennom arbeid med begreper og gjennom oppbygningen av verket. Forfatterne har valgt å sortere fagstoffet i relativt få kapitler på hvert trinn, slik at elevene får tid til å gå i dybden på hvert tema. På 8. trinn tar Element for seg en rekke grunnleggende temaer, som energi, evolusjon, økologi og stoffer. På 9. og 10. trinn behandles mer avanserte problemstillinger rundt teknologi og menneskets rolle i naturen. Hvert kapittel innledes med viktige begreper og en tekst som stiller relevante spørsmål som kan vekke nysgjerrighet hos eleven.  

Vi er opptatt av at de sentrale fagbegrepene i naturfag skal behandles godt og grundig. Det er mange begreper og vanskelige ord i naturfag, og vi mener det er viktig at elevene få høre hvordan de brukes i mange ulike sammenhenger for å få en dypere forståelse, sier Bækkedal.  

På samme måte blir også både større temaer og konkrete eksempler gjentatt flere ganger gjennom læreverket: 

 Teknologi er nå et hovedområde i naturfag og i den nye læreplanen. Det er et emne som vi knytter inn i lærestoffet der det er relevant gjennom flere trinn og knyttet til andre relevante temaer. 

Oppgaver og aktiviteter 

Det har vært viktig for teamet bak Element å ha mange og gode oppgaver i læreverket.  

 Oppgavene er varierte, og man må bruke mange ulike arbeidsmetoder for å jobbe med dem. I tillegg vil du finne mange forsøk og aktiviteter knyttet til hvert tema, sier redaktør Marianne Brodahl Sameien. 

Hun understreker at både oppgaver og tekster er skrevet i et elevvennlig og lettfattelig språk, samtidig som tekstene har et gjennomgående naturfaglig fokus.   

Det er også gjort en rekke grep med design og struktur i både bok og i Skolestudio som gjør det lett for eleven å skille ulike typer tekster fra hverandre. Fargede bakgrunner og rammer, magasinartikler, sammendrag og uthevinger gir mange ulike innganger til stoffet. Detaljerte illustrasjoner bidrar også til å forklare og formidle fagstoffet, mener forfatterne. 

 Alle temaer har dessuten en tilhørende magasinartikkel som er en mer populærvitenskapelig, frittstående tekst. Dette er en type tekst som norske elever kanskje er litt mer ukjente med, og vi ønsker å bidra til at elevene blir gode lesere – også av vitenskapelige tekster, avslutter Bækkedal. 

Element Ipad3

Magasinartikkel fra Element. Se innholdet i Skolestudio.

Dette er Element

Naturfag 8–10

Bøker:

9788205516151 X450

ELEMENT GRUNNBOK består av en bok til hvert trinn. Gjennom konkrete eksempler, åpne spørsmål og et elevvennlig språk, gir læreverket en grundig gjennomgang av sentrale naturfaglige tema.

Bestill digitale vurderingseksemparer her

Digitalt:

ELEMENT BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet oppgaver, filmer og programmeringsressurser.

Aktiver gratis tilgang

ELEMENT FAGROM tar utgangspunkt i boka Element Grunnbok og dekker alle kompetansemål i læreplanen i naturfag for ungdomstrinnet. 

Prøv gratis i 30 dager