Element 8, Grunnbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
248 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205516151

Element 8, Grunnbok

Naturfag for ungdomstrinnet

Pris 605,00

Element er et inspirerende læreverk som er egnet til å vekke interesse og bygge naturfaglig kunnskap hos elevene. 

Element vil følge den nye læreplanen som iverksettes høsten 2020, og vil legge til rette for at elevene skal være utforskende og aktive, få naturfaglig kunnskap og bruke naturfaglige arbeidsmetoder. Gjennom konkrete eksempler, åpne spørsmål og et elevvennlig språk, gir læreverket en grundig gjennomgang av sentrale naturfaglige tema.

Ved å belyse ulike emner fra nye synsvinkler og anvende den grunnleggende kunnskapen til å behandle nye problemstillinger, legger Element opp til at elevene gjennom ungdomstrinnet får en dypere forståelse for faget. For å gi elevene kunnskap om naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, innledes hvert trinn med et kapittel med fokus på nettopp dette. I disse kapitlene vil Element sette fokus på naturvitenskapelige arbeidsmetoder, kildekritikk og tverrfaglige problemstillinger.

Eksempler på viktig teknologi integreres med fagstoffet i alle tema der det er aktuelt for å vise anvendelsen av naturfaglig kunnskap i praksis. Læreverket har mange gode forslag til forsøk og aktiviteter, og lar dermed elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

Element 8 Grunnbok inneholder:

  • Naturfag - vitenskap i praksis
  • Stoffer - alt som er rundt oss
  • Energi - det som får alt til å skje
  • Jorda - planeten vår
  • Evolusjon - livet utvikler seg
  • Økologi - samspillet i naturen