Ksp Nye6

I tråd med fagfornyelsen

Element legger vekt på aktiverende og engasjerende naturfag. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Element bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker. Disse finner du i Skolestudio.

Ksp Nye2

Dybdelæring

Element lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon fra 8. til 10. trinn. Slik hjelper Element elevene til å se ulike tema i sammenheng.

Utgivelser til nye læreplaner

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
       
Element bøker 2021 2022
       
Element Skolestudio 2021 (vinter/vår) 2021 (august)
       
Lærerveiledning i Skolestudio 2021 (vinter/vår) 2021 (august)

 

Komplett oversikt over utgivelser

Skolestudio Element

Trykte og digitale læremidler

Webinar om Element

Digitale kurs og opptak fra webinar

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Mer om læreverket Element

Tverrfaglig arbeid

Karbon

For å oppnå dybdelæring er det viktig å kunne se sammenhenger på tvers av fag og fagdisipliner. I Skolestudio kan du som lærer kombinere ulike ressurser og sette dem sammen som du vil. Her har vi samlet et knippe med ressurser fra ulike fag som alle tar for seg karbon. Du kan bruke dem som de er, eller kombinere dem på nye måter hvis det passer bedre for deg og dine elever.

Les mer

C6b417d3db700d1c5dec790d61cfe8041bc77911 859X827

Bla i Element 9

Vekker interessen for naturfag

Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag. Element gir elevene dine en solid grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige tema og arbeidsmetoder og et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengene i faget.

Alle tema belyses grundig ved hjelp av konkrete eksempler som elevene kan forstå, og sentrale begreper behandles flere ganger i nye kontekster.

Bla i boka

9788205533509 X450

Element i Skolestudio

Variert undervisning

Element finner du også i Skolestudio, Gyldendals  digitale læringsmiljø. Der kan du se og bruke innholdet fra bøkene samt filmer, oppgaver i programmering, forslag til flere aktiviteter og forsøk, relevante lenker og lærerveiledning.

Til skolestart 2021 finner du innhold fra Element på alle trinn.
 

Les mer

Skolestudio Element

Bli bedre kjent med Element

Forfattere av Element

Karoline Fægri

Karoline Fægri

Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.

Kjersti S.  Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl har en mastergrad i biologi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Han har også grunnfag i filosofi og sosiologi. Han har arbeidet 10 år i ungdomskolen hvor han har undervist i naturfag, matematikk, forsking i praksis og programmering.

Marthe  Arntzen

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen er lærer på ungdomsskole og underviser i fagene naturfag, matematikk og kroppsøving. Hun har en mastergrad i naturfagdidaktikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.