Ksp Nye6

I tråd med fagfornyelsen

Element legger vekt på aktiverende og engasjerende naturfag. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Element bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker. Disse finner du i Skolestudio.

Ksp Nye2

Dybdelæring

Element lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon fra 8. til 10. trinn. Slik hjelper Element elevene til å se ulike tema i sammenheng.

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Element?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisens på de digitale læremidlene Smart Bok og Element Fagrom i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Læreverk Mockup Kontekst (1)

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender

Bli bedre kjent med Element

Dette er Element

Tar utgangspunkt i elevenes undring

«Hvorfor er det slik? Hvordan kan jeg finne ut av det?». Læreverket Element vekker elevenes lyst til å finne ut mer av verden rundt dem.

Element skal elevenes undring og egne erfaringer være utgangspunktet i naturfagundervisningen. Elevene får fagstoffet presentert på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet og gjør dem i stand til å forstå ting de lurer på i hverdagen. 

Les mer

Shutterstock Photodiem

Nyhet! Element 10 er klar

Komplett på alle trinn

Læreverket Element er nå komplett på alle trinn, både som bok og digitalt i Skolestudio. Ta en titt på den rykende ferske boka Element 10 eller logg deg inn i Skolestudio for å utforske alt det spennende digitale innholdet.

Bla i boka

Prøv Skolestudio

9788205538276 X450

Element i Skolestudio

Variert undervisning

Element finner du også i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø. Der kan du se og bruke innholdet fra bøkene samt filmer, oppgaver i programmering, forslag til flere aktiviteter og forsøk, relevante lenker og lærerveiledning. 

Les mer

Skolestudio Element

Utgivelser til LK20

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Element bøker
Element Fagrom i Skolestudio
Lærerveiledning i Skolestudio 2022


Komplett oversikt over utgivelser

Skolestudio Element

Forfattere av Element

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen er lærer på ungdomsskole og underviser i fagene naturfag, matematikk og kroppsøving. Hun har en mastergrad i naturfagdidaktikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Kjersti Svenskerud Bækkedal

Kjersti Svenskerud Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl har en mastergrad i biologi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Han har også grunnfag i filosofi og sosiologi. Han har arbeidet 10 år i ungdomskolen hvor han har undervist i naturfag, matematikk, forsking i praksis og programmering.

Karoline Fægri

Karoline Fægri

Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.