Fem grunner til å velge Element

Element er et nytt læreverk i naturfag på ungdomstrinnet, utgitt til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Fagstoffet presenteres på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet

Varierte forsøk og aktiviteter som gjør faget praktisk og spennende

Heldekkende digital versjon av læreverket

Legger til rette for tverrfaglig arbeid

Lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon


Forslag til produktkombinasjon:
Last ned oversikt i PDF her

Produktsammensetning Element 8-10

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Element?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 


Aktivitetskalender

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Nyttig lesning

Se flere saker

Forfattere av Element

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen er lærer på ungdomsskole og underviser i fagene naturfag, matematikk og kroppsøving. Hun har en mastergrad i naturfagdidaktikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Kjersti Svenskerud Bækkedal

Kjersti Svenskerud Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl har en mastergrad i biologi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Han har også grunnfag i filosofi og sosiologi. Han har arbeidet 10 år i ungdomskolen hvor han har undervist i naturfag, matematikk, forsking i praksis og programmering.

Karoline Fægri

Karoline Fægri

Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.