Ksp Nye6

I tråd med fagfornyelsen

Element legger vekt på aktiverende og engasjerende naturfag. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Element bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker. Disse finner du i Skolestudio.

Ksp Nye2

Dybdelæring

Element lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon fra 8. til 10. trinn. Slik hjelper Element elevene til å se ulike tema i sammenheng.

Utgivelser til LK20

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Element bøker 2022
Element Fagrom i Skolestudio 2021-2022 
Lærerveiledning i Skolestudio 2022


Komplett oversikt over utgivelser

Skolestudio Element

Trykte og digitale læremidler

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender

Bli bedre kjent med Element

Dette er Element

Tar utgangspunkt i elevenes undring

«Hvorfor er det slik? Hvordan kan jeg finne ut av det?». Læreverket Element vekker elevenes lyst til å finne ut mer av verden rundt dem.

Element skal elevenes undring og egne erfaringer være utgangspunktet i naturfagundervisningen. Elevene får fagstoffet presentert på en måte som vekker elevenes nysgjerrighet og gjør dem i stand til å forstå ting de lurer på i hverdagen. 

Les mer

Shutterstock Photodiem

Bla i Element 9

Vekker interessen for naturfag

Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag. Element gir elevene dine en solid grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige tema og arbeidsmetoder og et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengene i faget.

Alle tema belyses grundig ved hjelp av konkrete eksempler som elevene kan forstå, og sentrale begreper behandles flere ganger i nye kontekster.

Bla i boka

9788205533509 X450

Element i Skolestudio

Variert undervisning

Element finner du også i Skolestudio, Gyldendals  digitale læringsmiljø. Der kan du se og bruke innholdet fra bøkene samt filmer, oppgaver i programmering, forslag til flere aktiviteter og forsøk, relevante lenker og lærerveiledning. 

Les mer

Skolestudio Element

Forfattere av Element

Marthe  Arntzen

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen er lærer på ungdomsskole og underviser i fagene naturfag, matematikk og kroppsøving. Hun har en mastergrad i naturfagdidaktikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Kjersti S.  Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl har en mastergrad i biologi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Han har også grunnfag i filosofi og sosiologi. Han har arbeidet 10 år i ungdomskolen hvor han har undervist i naturfag, matematikk, forsking i praksis og programmering.

Karoline Fægri

Karoline Fægri

Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.

La årets skolestart bli den beste!

Velkommen til et nytt skoleår

Vi har samlet alt du trenger for å komme godt i gang sammen med dine elever i naturfag på ungdomstrinnet.

Her finner du alt fra oppstartstips til undervisningsopplegg, samt nyttig informasjon om Element. Forslag til årsplaner finner du også her.

En god skolestart med Element

Årets skolestart