Har du nylig benyttet deg av en av våre digitale arbeidsbøker? Nettsidene arbeidsbøkene lå på er dessverre avviklet, men innholdet i arbeidsbøkene vil flyttes over til denne siden fortløpende og i løpet av uke 9. Vi beklager ulempen.

Har du spørsmål?
Ta kontakt på support@gyldendal.no


Kroppens funksjon og oppbygning

Boken beskriver kroppens normale funksjon (fysiologi) og struktur (anatomi). Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne forstå hvordan sykdom oppstår og behandles, og for å kunne observere symptomer og tegn som tyder på avvik fra det normale. Grunnideen bak boken er at det er lettest å få tak i kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, ved å starte med å beskrive hovedfunksjonen til de enkelte organene.

Se arbeidsbok her

Kroppensfunksjon

Legemidler og bruken av dem

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også plantebaserte legemidler. 

Se arbeidsbok her

Legemidlerogbrukenavdem

Sykdom og behandling

Sykepleierens grunnleggende kunnskap om sykdom og sykdomsprosesser er sentral i forståelsen av hva som er viktig å observere og vurdere ved pasientens tilstand og for å kunne se sammenhengen mellom symptomene, sykdomsprosessen og behandlingen av sykdommer. Denne boka gir kunnskapsgrunnlaget for å forstå slike problemstillinger.
Sykdomogbehandling

Mikrober, helse og sykdom

Boka er organisert på en måte som gir nærhet til den kliniske hverdagen. Mikrobesystematikken presenteres, men bokas struktur tar utgangspunkt i infeksjoner i de forskjellige organsystemene, slik helsepersonell møter problemene.

Boka er rikt illustrert og formidler fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleierutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger.

Se arbeidsbok her

Mikrober

Undersøkelser ved sykdom

Boka fokuserer på hver enkelt undersøkelse, samtidig som den gir en samlet beskrivelse av hvordan ulike undersøkelser brukes ved utredning av sykdom

Boka er delt i to hoveddeler. Del 1 består av ni kapitler der de ulike analysene og undersøkelsene blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde.

Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulike organsystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokas første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose? 

Se arbeidsbok her 

Undersokelservedsykdom