Hvordan oppnå god kvalitet på helsetjenestene?

Hvordan lede og oppnå god kvalitet på helsetjenestene, når det meste skjer i mellommenneskelige relasjoner og standarder gjerne er definert av myndighetene?
Elisabeth Arntzen er utdannet lege og har hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn de siste årene. Hun har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. I dette webinaret forteller hun om viktigheten av arbeidsglede og orden i eget hus, og at det først og fremst er pasientene som skal oppnå et godt resultat.
Arntzen har skrevet boken Ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Boken gir en praktisk innføring i arbeid med ledelse og kvalitet i tråd med myndighetenes krav. Det vises til systematiske måter å arbeide på, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forfatteren setter samfunnsutvikling og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet.

Lytt til Elisabeth Arntzen i Fagbokpodden

Hva ligger i bunn for at vårt helsevesen fungerer som det gjør? Hvordan kan vi stadig bidra til at det utvikles og bedres? I denne episoden av Fagbokpodden deler lege, filosof og seksbarnsmor Elisabeth Arntzen sin innsikt og engasjement. Hun er utdannet lege og har et sterkt samfunnsmedisinsk engasjement og mange års erfaring fra arbeid med ledelse og kvalitet på alle nivå i helsetjenesten. De siste årene har hun hatt lederstillinger i Helse Sør-Øst RHF og i Statens helsetilsyn. Hun har skrevet Ledelse og kvalitet i helsetjenesten som gir en praktisk innføring i hvordan det kan arbeides med ledelse og kvalitet på en systematisk måte, i tråd med myndighetenes krav om internkontroll. Forfatteren setter samfunnsutviklingen og mellommenneskelige forhold i sammenheng med ledelse, arbeidsglede og kvalitet i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Om forfatteren

Elisabeth Arntzen

Elisabeth Arntzen

Elisabeth Arntzen er lege, har studert filosofi, og hun har over 35 års erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, tilsynsmyndighetene, arbeidsmedisin, ledelse, kvalitetsarbeid og konflikthåndtering. Hun er en aktiv foredragsholder, veileder og samfunnsdebattant.

Les mer om boken her

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...