Sykepleierstudent? Slik bruker du de digitale arbeidsbøkene

Å variere måtene du studerer på kan være nøkkelen til å forstå fagstoffet du skal gjennom som student. Med de digitale arbeidsbøkene kan du komplementere lesingen med kontrollspørsmål, flervalgsoppgaver, pasientcase, kapitteloppsummeringer, lydfiler og refleksjonsoppgaver.

Visste du at de digitale arbeidsbøkene til bøkene i 37 grader-serien, Grunnleggende sykepleie-serien og Klinisk sykepleie bind 1 og 2 er gratis for studenter? Alt du må gjøre er å logge inn med dine Feide-detaljer. Arbeidsbøkene består av kontrollspørsmål, flervalgsoppgaver, pasientcase, kapitteloppsummeringer, lydfiler og refleksjonsoppgaver.

- For å gi studentene best mulig læringsutbytte har vi laget tilhørende digitale arbeidsbøker. Vi anbefaler å bruke den digitale arbeidsboken aktivt sammen med boken. Da kan studenten teste kunnskapene fortløpende og i tillegg holde oversikt over egen progresjon, sier Synnøve Hvidevold Lindeberg. Hun er selv utdannet sykepleier og har vært med å utvikle de digitale arbeidsbøkene som forlagsredaktør i Gyldendal Akademisk. 

Arbeidsbøkene hører til de mest populære verkene innen sykepleiefaget og har blitt utviklet og revidert i en årrekke. 

Arbeidsbøkene skal hjelpe deg som student til å reflektere og bearbeide kunnskapen du tilegner deg på studiet. Du kan følge med på egen progresjon og jobbe med de temaene du selv ønsker. 

Christina Kristoffersen Foto Privat
"Jeg liker at oppgavene er forskjellig bygd opp for variasjonen sin del. Dette gir motivasjon for meg!"
Christina, sykepleierstudent ved HVL

Christina Kristoffersen er student ved Høgskolen på Vestlandet og har brukt de digitale arbeidsbøkene gjennom sitt første år på sykepleierstudiet. 

- Jeg har brukt de til å gjøre flervalgsoppgaver og se på løsningsalternativene som ligger ute. Det er god læring til eksamen i å bruke disse digitale arbeidsbøkene.

- Det er gøy å variere mellom lesing fra bøker og jobbe digitalt samtidig. Oppgavene jeg jobber med vet jeg at er eksamensrelevante og det er en fin måte å lære på, sier hun. 

De digitale arbeidsbøkene gir studentene god oversikt over egen progresjon, både i boken som helhet, men også innenfor hvert kapittel. Oppgavene kan gjerne repeteres. Det gjøres enkelt ved å legge til bokmerker for å finne tilbake til temaet. 

- Jeg liker godt å jobbe med disse da det er lett å finne kategoriene du vil jobbe med. Nettsidene er oversiktlige. Jeg liker at oppgavene er forskjellig bygd opp for variasjonen sin del. Dette gir motivasjon for meg! 

- Jeg personlig liker å jobbe digitalt. Jeg og mine medstudenter har flittig brukt de fysiske bøkene til arbeidskrav og brukt disse som kilder. Dette har fungert veldig bra!

Slik tar du i bruk de digitale arbeidsbøkene

De digitale arbeidsbøkene er helt gratis for deg som er student ved sykepleierutdanning eller andre helseutdanninger. 

Nå er du logget inn og du kan bruke arbeidsboken så mye du ønsker. 

Har du spørsmål? Send oss gjerne en e-post på akademisk@gyldendal.no

 

Christina er tilknyttet Gyldendal gjennom arbeid med Instagram-profilen @sykepleierstudenten. 

Test arbeidsbøkene i dag

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...